1

Συνεργασία με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ψυχολογικής Υποστήριξης «Συν-Ύπαρξη» για τα άνεργα μέλη της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, σε συνεργασία με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ψυχολογικής Υποστήριξης «Συν-Ύπαρξη», προσφέρει στα άνεργα μέλη της ΕΣΗΕΑ, που αισθάνονται την ανάγκη και θα εκφράσουν την επιθυμία, τη δυνατότητα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης.
Στο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν και συνάδελφοι εργαζόμενοι με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 6.000 €.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υλοποίησης Προγραμμάτων της ΕΣΗΕΑ (κυρία Βέρα Ζερβακάκη, 210 3675402).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ