1

Συνεχίζεται η απεργία στην εφημ. “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΗΠΤΑ αποφάσισαντην κήρυξη νέας απεργίας για όλους τους δημοσιογράφους, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους τεχνικούς Τύπου, οι οποίοι εργάζονται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», από τις 16.00 της Παρασκευής, 24 Ιουλίου 2015 έως τις 16.00 της Δευτέρας, 27 Ιουλίου 2015.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων ζητούν να καταβληθούν αμέσως οι δεδουλευμένες αποδοχές στους συναδέλφους, καθώς και τη δέσμευση της εργοδοσίας για την εφεξής εμπρόθεσμη καταβολή των μισθών.

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ