1

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Τ/Σ “ALTER”

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εργοδοσία του τηλεοπτικού σταθμού « ALTER » εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις δεδουλευμένες αποδοχές των συναδέλφων δημοσιογράφων, διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικών.

Για τον λόγο αυτόν τα Διοικητικά Συμβούλια, της Ε.Σ.Η.Ε.Α . , της Ε.Π.Η.Ε.Α . και της Ε.Τ.Ι.Τ.Α ., αντιδρώντας στην παράνομη, αντισυμβατική και παρατεταμένη ασυνέπεια της εργοδοσίας, κηρύσσουν τις εξής στάσεις εργασίας, των δημοσιογράφων, των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών, που εργάζονται στον Τ/Σ ALTER :

  • Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου από 13.00 έως 16.00 μ.
  • Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου από 16.00 έως 18.30 μ. και
  • Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου από 10.00 π.μ. έως 12.30 μ.

ΖΗΤΩΝΤΑΣ

την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων των συναδέλφων μας.

Οι Διοικήσεις των Ενώσεων καλούν όλους τους συναδέλφους (δημοσιογράφους, διοικητικούς υπαλλήλους και τεχνικούς) να μετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις .

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ