1

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ

Σύσκεψη, για τα θέματα των συμβασιούχων της ΕΡΤ για τους οποίους η ΕΡΤ επιμένει να μην εφαρμόζει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως προς τους όρους αμοιβής και εργασίας αυτών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Γραφεία της Ένωσης με συμμετοχή μελών του ΔΣ, εκπροσώπων των εργαζομένων και συναδέλφων που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Στη συνάντηση τονίσθηκε η υποχρέωση της ΕΡΤ να αποκαταστήσει με σύμβαση εργασίας τους επί σειρά ετών απασχολούμενους “συμβασιούχους” δημοσιογράφους ώστε να τερματιστεί οριστικά αυτό το απαράδεκτο καθεστώς εργασιακών σχέσεων και αμοιβών για δημοσιογράφους που εργάζονται στην ενημέρωση του ελληνικού λαού.
Η ΕΣΗΕΑ για τελευταία φορά καλεί τη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη της ΕΡΤ να εφαρμόσουν τη σχετική διάταξη της από 15/3/2002 ΣΣΕ η οποία ρητά ορίζει ότι:
“Συγκροτείται επιτροπή από μέλη της ΕΡΤ και της Ε.Σ.Η.Ε.Α. η οποία θα μελετήσει και αντιμετωπίσει το θέμα των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων συμβάσεων των συντακτών των απασχολουμένων στον ειδησεογραφικό τομέα και τον τομέα των τακτικών εκδόσεων που πραγματοποιεί η ΕΡΤ. Η επιτροπή θα περατώσει το έργο της μέσα σε 6 μήνες από σήμερα (δηλαδή από 15/3/2002) και θα παραδώσει στα συμβαλλόμενα μέρη και στον αρμόδιο Υπουργείο ΜΜΕ συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα.”