1

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

———————————-

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 18 ης και 19 ης Ιουνίου 2013 για τον απολογισμό χρήσης 2012, τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταγγελία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τη σύναψη νέων Σ.Σ.Ε. και ιδιωτικών συμφωνιών με οποιοδήποτε εργοδότη και την κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και Μέσο.

 

ΨΗΦΙΣΑΝ : 3.274

ΕΓΚΥΡΑ: 2.461

ΑΚΥΡΑ: 473

ΛΕΥΚΑ: 340

Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων αυτών προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Α) Για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2013:

ΝΑΙ 1.408 και

ΟΧΙ 900

Επομένως, η Γενική Συνέλευση, βάσει του άρθρου 27 παρ. 2 σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που είναι παρόντα, δεν ενέκρινε με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων), τον προϋπολογισμό χρήσης 2013.

Β) Για την έγκριση του απολογισμού χρήσης 2012:

ΝΑΙ 1.297 και

ΟΧΙ 988

Επομένως, η Γενική Συνέλευση, βάσει του άρθρου 27 παρ. 2 σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που είναι παρόντα, δεν ενέκρινε με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων), τον απολογισμό χρήσης 2012.

 

Γ) Για την καταγγελία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με την ΕΙΗΕΑ, την ΕΙΙΡΑ, την ΕΙΤΗΣΕΕ και την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., τη σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ιδιωτικών συμφωνιών με οποιοδήποτε εργοδότη και την κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και καταγγελία αυτών και για οποιοδήποτε ζήτημα και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών:

ΝΑΙ 1.766 και

ΟΧΙ 597

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία την καταγγελία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με την ΕΙΗΕΑ, την ΕΙΙΡΑ, την ΕΙΤΗΣΕΕ και την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., τη σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ιδιωτικών συμφωνιών με οποιοδήποτε εργοδότη και την κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και καταγγελία αυτών και για οποιοδήποτε ζήτημα και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

 

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ