1

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του Μεικτού Συμβουλίου επί των προσφυγών

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές, που είχαν υποβληθεί για τις εγγραφές, τις οποίες είχε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28/04/2015 και στις 12/12/2017.

Έπειτα από τη σχετική συζήτηση ακολούθησε μυστική ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής:

 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 2017

  1. Για την προσφυγή της Θέμελη Μαρίας

Ψήφισαν: 34

Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 32

Απέρριψαν την προσφυγή:     2

Λευκά: 0 / Άκυρα:  0

 

  1. Για την προσφυγή του Λάμπου Αριστείδη

Ψήφισαν: 34

Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 30

Απέρριψαν την προσφυγή:     4

Λευκά: 0 / Άκυρα: 0

 

  1. Για την προσφυγή της Ρίστα Αικατερίνης

Ψήφισαν: 34

Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 31

Απέρριψαν την προσφυγή:     3

Λευκά: 0  / ‘Άκυρα: 0

 

  1. Για την προσφυγή της Τσαμούρη Αικατερίνης

Ψήφισαν: 34

Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 31

Απέρριψαν την προσφυγή:  2

Λευκά: 1  / Άκυρα: 0

 

  1. Για την προσφυγή της Ρέβη Ευλαμπίας

Ψήφισαν: 34

Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 31

Απέρριψαν την προσφυγή:      2

Λευκά: 1  / Άκυρα: 0

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 2015

 6.Για την προσφυγή του Λούπα Βασίλειου

Ψήφισαν: 34

Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 21

Απέρριψαν την προσφυγή:    13

Λευκά: 0 / Άκυρα: 0

 

  1. Για την προσφυγή του Ζαβιτσάνου Χρήστου

Ψήφισαν: 34

Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 23

Απέρριψαν την προσφυγή:     11

Λευκά: 0  / Άκυρα: 0

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, εγγράφονται ως τακτικά μέλη της Ενώσεως, οι κάτωθι:

1 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
2 ΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ STAR
3 ΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ STAR
4 ΛΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
5 ΡΕΒΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΕΘΝΟΣ
6 ΡΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ STAR
7 ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ STAR

 Τα νέα μέλη οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία της Ενώσεως (Ακαδημίας 20, 5ος όροφος 09.00-16.00) από τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 και εντός 15 ημερών, για τη συμπλήρωση του ατομικού δελτίου μέλους, προσκομίζοντας 5,00 ευρώ για τα εκτυπωτικά έξοδα της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας, 30,00 ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής και δύο (2) φωτογραφίες για τον φάκελό τους.

 Η εγγραφή δεν θα ολοκληρωθεί εφόσον δεν πραγματοποιηθούν τα παραπάνω.

 Για τα θέματα εγγραφής και ασφάλισής τους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Οργανισμού (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, τηλ: 210-7264700).

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ