1

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές, που είχαν υποβληθεί, για τις εγγραφές, τις οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 13/12/2011.
Έπειτα από τη σχετική συζήτηση ακολούθησε μυστική ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Για την προσφυγή του Faithful William-Claude-Francois
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 32
Απέρριψαν την προσφυγή: 9
Λευκά: 6 / Ακυρα: 0

2. Για την προσφυγή του Αξελού Θεόδωρου
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 34
Απέρριψαν την προσφυγή: 9
Λευκά: 4 / Ακυρα: 0

3. Για την προσφυγή του Γκοσμάνη Δημήτριου
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 32
Απέρριψαν την προσφυγή: 10
Λευκά: 5 / Ακυρα: 0

4. Για την προσφυγή της Ζώρζου Αθηνάς
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 30
Απέρριψαν την προσφυγή: 10
Λευκά: 7 / Ακυρα: 0

5. Για την προσφυγή της Ζώτου Έλλης
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 31
Απέρριψαν την προσφυγή: 8
Λευκά: 8 / Ακυρα: 0

6. Για την προσφυγή της Καββαδία Αριστέας
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 34
Απέρριψαν την προσφυγή: 11
Λευκά: 2 / Ακυρα: 0

7. Για την προσφυγή της Κάζη Μυρτούς
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 19
Απέρριψαν την προσφυγή: 19
Λευκά: 9 / Ακυρα: 0

8. Για την προσφυγή Κόκκορη Εμμανουέλας-Ελένης
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 28
Απέρριψαν την προσφυγή: 9
Λευκά: 10 / Ακυρα: 0

9. Για την προσφυγή του Κοροπούλη Γεώργιου
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 34
Απέρριψαν την προσφυγή: 8
Λευκά: 5 / Ακυρα: 0

10. Για την προσφυγή της Λευκοπούλου Ευανθίας
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 27
Απέρριψαν την προσφυγή: 10
Λευκά: 10 / Ακυρα: 0

11. Για την προσφυγή της Λούκα Μαρίας
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 26
Απέρριψαν την προσφυγή: 13
Λευκά: 8 / Ακυρα: 0

12. Για την προσφυγή του Μαζαράκη Μιχαήλ
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 23
Απέρριψαν την προσφυγή: 16
Λευκά: 8 / Ακυρα: 0

13. Για την προσφυγή του Μαντζουράνη Χρήστου
Ψήφισαν:47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 27
Απέρριψαν την προσφυγή: 9
Λευκά: 11 / Ακυρα: 0

14. Για την προσφυγή του Μαρλάση Κωνσταντίνου
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 33
Απέρριψαν την προσφυγή: 5
Λευκά: 8 / Ακυρα: 1

15. Για την προσφυγή του Μισιάκα Γεώργιου
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 27
Απέρριψαν την προσφυγή: 9
Λευκά: 11 / Ακυρα: 0

16. Για την προσφυγή του Μπούκα Δημήτριου
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 28
Απέρριψαν την προσφυγή: 10
Λευκά: 9 / Ακυρα: 0

17. Για την προσφυγή του Μπρίμπου Παναγιώτη
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 30
Απέρριψαν την προσφυγή: 9
Λευκά: 8 / Ακυρα: 0

18. Για την προσφυγή του Νικολόπουλου Ιωάννη
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 36
Απέρριψαν την προσφυγή: 7
Λευκά: 4 / Ακυρα: 0

19. Για την προσφυγή του Οικονόμου Γεώργιου
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 37
Απέρριψαν την προσφυγή: 5
Λευκά: 5 / Ακυρα: 0

20. Για την προσφυγή της Παναγιωτοπούλου Ειρήνης-Αλεξίας
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 24
Απέρριψαν την προσφυγή: 17
Λευκά: 6 / Ακυρα: 0

21. Για την προσφυγή του Παυλιδάκη Δημήτριου-Ιωάννη
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 39
Απέρριψαν την προσφυγή: 3
Λευκά: 5 / Ακυρα: 0

22. Για την προσφυγή του Πολύμερου Γεώργιου
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 24
Απέρριψαν την προσφυγή: 15
Λευκά: 8 / Ακυρα: 0

23. Για την προσφυγή του Σαργολόγου Κάρολου
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 23
Απέρριψαν την προσφυγή: 18
Λευκά: 6 / Ακυρα: 0

24. Για την προσφυγή της Σαρματζή Βασιλικής
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 18
Απέρριψαν την προσφυγή: 19
Λευκά: 10 / Ακυρα: 0

25. Για την προσφυγή του Στουρνάρα Κωνσταντίνου
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 29
Απέρριψαν την προσφυγή: 11
Λευκά: 7 / Ακυρα: 0

26. Για την προσφυγή της Σφέτσα Αικατερίνης-Δάφνης
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 28
Απέρριψαν την προσφυγή: 10
Λευκά: 9 / Ακυρα: 0

27. Για την προσφυγή του Τσίνα Θεοδόσιου
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 22
Απέρριψαν την προσφυγή: 15
Λευκά: 10 / Ακυρα: 0

28. Για την προσφυγή της Χήρα Κωνσταντίνας
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 33
Απέρριψαν την προσφυγή: 7
Λευκά: 7 / Ακυρα: 0

29. Για την προσφυγή της Χριστοφιδάκη Στεφανίας-Καρολίνας
Ψήφισαν: 47
Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 23
Απέρριψαν την προσφυγή: 16
Λευκά: 8 / Ακυρα: 0

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, εγγράφονται ως τακτικά μέλη της Ενώσεως, οι κάτωθι:
1. Faithful (John) William-Claude-Francois – «ESPRESSO»
2. Αξελός Χριστ. Θεόδωρος – «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ»
3. Γκοσμάνης Αθαν. Δημήτριος – «ESPRESSO»
4. Ζώρζου Αθαν. Αθηνά – «STAR CHANNEL»
5. Ζώτου Γεωρ. Έλλη – «Η ΑΥΓΗ»
6. Καββαδία Σπυρ. Αριστέα
7. Κόκκορη Κων. Εμμανουέλα–Ελένη – «ΑΝΤΕΝΝΑ TV»
8. Κοροπούλης Ευαγγ. Γεώργιος – «Η ΑΥΓΗ»
9. Λευκοπούλου Γεωρ. Ευανθία – «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FM»
10. Λούκα Νικολ. Μαρία – «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»
11. Μαντζουράνης Βασιλ. Χρήστος – «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FM»
12. Μαρλάσης Παναγι. Κωνσταντίνος – «ALTER»
13. Μισιάκας Σεραφ. Γεώργιος – «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FM»
14. Μπούκας Γρηγ. Δημήτριος – «ΡΑΔΙΟ 9»
15. Μπρίμπος Σταυρ. Παναγιώτης – «DERTI FM»
16. Νικολόπουλος Δημητ. Ιωάννης
17. Οικονόμου Σακελ. Γεώργιος – «Η ΠΡΑΣΙΝΗ»
18. Παναγιωτοπούλου Δημητ. Ειρήνη-Αλεξία – «ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΤΣΗ»
19. Παυλιδάκης Μιχ. Δημήτριος–Ιωάννης – «STAR CHANNEL»
20. Πολύμερος Πολυμ. Γεώργιος – «ΕΡΤ3»
21. Στουρνάρας Γεωρ. Κωνσταντίνος – «ΑΘΗΝΑ 9,84»
22. Σφέτσα Ευστρ. Αικατερίνη-Δάφνη – «Η ΑΥΓΗ»
23. Χήρα Παναγ. Κωνσταντίνα – «STAR CHANNEL»

Τα νέα μέλη παρακαλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ενώσεως, μέσα σε διάστημα 10 ημερών, έξι 6 φωτογραφίες για την έκδοση της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και 30,00 ευρώ για δικαίωμα εγγραφής.
Τα θέματα εγγραφής και ασφάλισής των νέων μελών στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα τα ρυθμίσουν με τη Γραμματεία του Οργανισμού Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, τηλ: 7264700.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ