1

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι ενστάσεις και οι προσφυγές, που είχαν υποβληθεί, για τις εγγραφές, τις οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 17/12/2013.

Έπειτα από τη σχετική συζήτηση ακολούθησε μυστική ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής:

 

Α. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Για την ένσταση του Ηλία Μάτσικα κατά της εγγραφής του Λεωνίδα Κούη

Ψήφισαν: 52

Έκαναν δεκτή την ένσταση: 15

Απέρριψαν την ένσταση: 35

Λευκά: 2 / Ακυρα: 0

2. Για την ένσταση του Δημήτρη Σαπρανίδη κατά της εγγραφής του Παναγιώτη Παναγιώτου.

Ψήφισαν: 52

Έκαναν δεκτή την ένσταση: 42

Απέρριψαν την ένσταση: 8

Λευκά: 2 / Ακυρα: 0

 

Β. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Για την προσφυγή του Νίκου Γεωργιάδη

Ψήφισαν: 52

Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 10

Απέρριψαν την προσφυγή: 40

Λευκά: 2 / Ακυρα: 0

2. Για την προσφυγή του Γιώργου Παπαδημητρόπουλου

Ψήφισαν: 52

Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 29

Απέρριψαν την προσφυγή: 21

Λευκά: 2 / Ακυρα: 0

3. Για την προσφυγή του Σωτηρίου-Βασιλείου Πίκουλα

Ψήφισαν: 52

Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 31

Απέρριψαν την προσφυγή: 20

Λευκά: 1 / Ακυρα: 0

4. Για την προσφυγή της Ειρήνης Προμπονά

Ψήφισαν: 52

Έκαναν δεκτή την προσφυγή: 17

Απέρριψαν την προσφυγή: 31

Λευκά: 4 / Ακυρα: 0

 

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, εγγράφονται ως τακτικά μέλη της Ενώσεως, οι κάτωθι:

  1. ΚΟΥΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ «ΑΠΕ-ΜΠΕ»
  2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «ΓΑΥΡΟΣ»
  3. ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «Η ΑΞΙΑ»

 

Τα νέα μέλη παρακαλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ενώσεως, μέσα σε διάστημα 10 ημερών, έξι 6 φωτογραφίες για την έκδοση της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και 30,00 ευρώ για δικαίωμα εγγραφής.

Τα θέματα εγγραφής και ασφάλισής των νέων μελών στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα τα ρυθμίσουν με τη Γραμματεία του Οργανισμού Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, τηλ: 7264700.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ