1

ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η ψηφιακή τηλεόραση και οι ραγδαίες εξελίξεις που δρομολογούνται είναι επί θύραις στην Ελλάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. συνεδρίασε σήμερα επί μακρόν με αντικείμενο το σημαντικό αυτό θέμα, το οποίο αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, αλλά και το δημοσιογραφικό κλάδο, ειδικότερα. Οι δημοσιογράφοι, ως βασικοί δημιουργοί μεγάλου μέρους του “περιεχομένου” των Μ.Μ.Ε., διεκδικούν αποφασιστικό λόγο στη ρύθμιση του τηλεοπτικού πεδίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. πιστεύει ότι, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων, που θα δεσμεύσουν τη χώρα για το μέλλον, θα πρέπει να υπάρξει το ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζει τους κανόνες, με βάση τους οποίους κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό θα χορηγηθούν οι άδειες αυτές.

Μέσα στο νομοθετικό αυτό πλαίσιο, θα πρέπει να καθοριστούν ακόμη οι υποχρεώσεις, οι ευθύνες και τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και οι προοπτικές του κλάδου τους. Επίσης, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που θα ρυθμίζουν τα θέματα, τα οποία άπτονται άμεσα του ζωτικού ρόλου των δημοσιογράφων και των Μ.Μ.Ε. στην κοινωνία, όπως είναι η διαρκής, αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων λόγου και τέχνης και θα εξασφαλίζεται η ποιοτική στάθμη των εκπομπών που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή τους και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Η Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να προχωρήσει στη χορήγηση καμιάς άδειας, πριν από τη διασφάλιση όλων αυτών των προϋποθέσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που θα καθορίσει την πορεία της τηλεόρασης στη χώρα μας, αλλά και στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων, γενικότερα.