1

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., εν όψει της εκπνοής της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με την κάλυψη 160 θέσεων δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ε.Ρ.Τ., θεωρεί αναγκαίο να σας ενημερώσει για τα εξής:

Εμμένει αμετακίνητα στη διακήρυξή του ότι η κάλυψη θέσεων δημοσιογράφων στην Ε.Ρ.Τ. αφορά τους ήδη εργαζόμενους με σύμβαση έργου, που καλύπτουν στην πραγματικότητα πάγιες και διαρκείς ανάγκες και των οποίων οι συμβάσεις έργου έπρεπε να έχουν μετατραπεί ήδη σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. αποκάλυψε εγκαίρως την πρόθεση της Ε.Ρ.Τ. να μεταβάλει τη σύνθεση του δημοσιογραφικού προσωπικού της εταιρίας και να μειώσει τον αριθμό των αναγκαίων συμβάσεων εργασίας από 300 που προτείναμε σε 160, όπως επιβεβαιώνεται από την προκήρυξη της Ε.Ρ.Τ.

Υπογραμμίζεται ότι, σε συνάντηση του Προέδρου και του Α’ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ.κ. Αρ. Μανωλάκου και Ν. Γαβαλά με τον υπουργό Τύπου & Μ.Μ.Ε. κ. Δ. Ρέππα και τον Γενικό Γραμματέα κ. Ν. Αθανασάκη, είχε διαφανεί η πρόθεση της κυβέρνησης να υιοθετηθεί το αίτημα της αύξησης των οργανικών θέσεων σε 600 με την προσθήκη ενός επιπλέον ποσοστού επί των σημερινών 532 οργανικών θέσεων και έτσι να καλυφθούν περισσότεροι συνάδελφοι από αυτούς που απασχολούνται ήδη στην Ε.Ρ.Τ.

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κατέστησε σαφή στη διοίκηση της Ε.Ρ.Τ. τη θέση του, ότι πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία μετατροπής των συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εργασίας, με όλες τις προϋποθέσεις που διέπουν την Σ.Σ.Ε. Και ακόμη ότι η μετατροπή αυτών των συμβάσεων θα γινόταν με ευθύνη των δημοσιογράφων-διευθυντών των κλιμακίων της Ε.Ρ.Τ. Διευκρίνισε, επίσης, ότι καμία επιτροπή επιλογής δεν είναι αναγκαία και ότι η Ε.Σ.Η.Ε.Α. δεν θα μετείχε σε επιτροπή διαγωνισμού-αποκεφαλισμού συναδέλφων που εργάζονται στην Ε.Ρ.Τ.

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εμμένει στην άποψή του, ότι η μετατροπή των συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εργασίας αφορά τους ήδη συμβασιούχους της Ε.Ρ.Τ., οι οποίοι, εφ’ όσον επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις, μετά τη διαδικασία που επελέγη με ευθύνη της εταιρίας.
Παράλληλα το Δ.Σ. αποδοκιμάζει την προσπάθεια της διοίκησης της Ε.Ρ.Τ. να παραπλανήσει, με την προκήρυξη θέσεων, το σύνολο του δημοσιογραφικού κόσμου.
Σημειώνεται ότι η “μεθοδολογία” της προκήρυξης για την κάλυψη 160 θέσεων είναι γεγονός πρωτοφανές στα χρονικά της Ε.Ρ.Τ..
Στο παρελθόν, αντίστοιχες περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. ή με νομοθετικές ρυθμίσεις, βάσει των οποίων όλοι οι δημοσιογράφοι που υπηρετούσαν με σύμβαση έργου στην Ε.Ρ.Τ., κάλυψαν τις τότε υπάρχουσες οργανικές θέσεις.

Η ενέργεια της σημερινής διοίκησης της Ε.Ρ.Τ. δημιουργεί ερωτηματικά και ενισχύει τις πληροφορίες περί επιλογής, βάσει λίστας, δημοσιογράφων που δεν εργάζονται σήμερα στην εταιρία και παράλληλα αποβλέπει στην εκπαραθύρωση συναδέλφων, οι οποίοι επί πολλά έτη προσφέρουν εργασία, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοσιογραφικών τμημάτων της και αμείβονται εξευτελιστικά.

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. διαβεβαιώνει τους συναδέλφους ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των δημοσιογράφων που εργάζονται σήμερα με συμβάσεις έργου στην Ε.Ρ.Τ.