1

ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

 

Την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς προβλέπει διάταξη του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου (3518/06 ΦΕΚ 272, τεύχος Β’) που ισχύει από 21/12/2006.
Επίσης με άλλη διάταξη προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ και η εφαρμογή της ΣΣΕ, όπως ισχύει για τις ημερήσιες εφημερίδες, και για όσους εργάζονται σε εβδομαδιαίες εφημερίδες και έχουν ήδη ασφάλιση στο ΤΣΠΕΑΘ.
Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις ορίζεται ότι:
• Εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΠΕΑΘ και για το διάστημα από 1/1/1989 μέχρι 31/12/1998 εργάζονταν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε μη κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, που λειτουργούσαν νόμιμα σε όλη τη χώρα, και για την εργασία τους αυτή δεν είχαν ασφαλιστεί σε κανένα φορέα κύριας ασφάλισης μπορούν να αναγνωρίσουν τον χρόνο αυτό στο ΤΣΠΕΑΘ ως χρόνο ασφάλισης. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στο Ταμείο μέχρι 21 Ιουνίου 2007.
• Στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ μπορούν να υπαχθούν και οι εργαζόμενοι, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εφημερίδες, οι οποίες εκδίδονται μία, τουλάχιστον, φορά τη εβδομάδα στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης εφόσον είχαν πραγματοποιήσει δύο (2) έτη ασφάλισης στο Ταμείο. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στο Ταμείο, για όσους μεν εργάζονται στις παραπάνω εφημερίδες μέχρι 21 Μαρτίου 2007 και για τους νεοπροσλαμβανομένους μέσα σε 3 μήνες από την πρόσληψή τους.