1

ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ Ρ/Σ ΚΑΙ ΤΩΝ Τ/Σ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε τις ακόλουθες επιστολές στους διευθυντές των ιδιωτικών και δημοτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών τις οποίες κοινοποίησε και στους εκπροσώπους των δημοσιογράφων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ:

 «Κύριε Διευθυντά,

 Πληροφορηθήκαμε ότι σε ορισμένα ΜΜΕ απειλείται να εφαρμοστεί ή ήδη έχετε εφαρμόσει περικοπή αποδοχών, όσων εργαζομένων συμμετέχουν σε στάσεις εργασίας και γενικότερα σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Ταυτόχρονα, δηλώνεται από διευθυντικά στελέχη ότι εξαιρούνται της περικοπής, όσοι ενημερώσουν εγγράφως, ότι δεν συμμετέχουν στις στάσεις ή στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η απειλή και η δήλωση αυτή αποτελούν ευθεία παρέμβαση στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος της απεργίας, αποσκοπεί στη δημιουργία απεργοσπαστών και την αποδυνάμωση της διεκδίκησης και της υπεράσπισης των δικαίων των εργαζομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ δεν πρόκειται να επιτρέψει την καλλιέργεια κλίματος διχασμού, φόβου και ανασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων και σας καλεί να παύσετε την αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά σας και να εφαρμόσετε ότι επί δεκαετίες στις εργασιακές σχέσεις των δημοσιογράφων ισχύει».

 
«Κύριε Διευθυντά,

Επειδή όλως αιφνιδίως, επιχειρείται να δημιουργηθεί θέμα ορισμού προσωπικού ασφαλείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι, σύμφωνα με όσα ο ν. 1264/82 ορίζει, αποκλειστικά και μόνο το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ είναι αρμόδιο να ορίσει, εάν αυτό απαιτείται, προσωπικό ασφαλείας το οποίο, πάντως, ενεργεί συμφώνα με τις εντολές και τις οδηγίες του».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ