1

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΑΡΘΡΟ ΤΟY Γ. ΣΑΒΒΙΔΗ

Η ελεύθερη έκφραση γνώμης αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και προϋπόθεση της άσκησης της δημοσιογραφικής εργασίας.
Ο δημοσιογράφος όχι μόνο δικαιούται αλλά και οφείλει να καταγγέλλει κάθε προσπάθεια χειραγώγησης του φρονήματος και της συμπεριφοράς του κοινού.
Το αναφαίρετο, όμως, αυτό δικαίωμα και η υποχρέωση του συντάκτη δέχθηκε πλήγμα από την εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», όταν αυτή αρνήθηκε να δημοσιεύσει το άρθρο για το φαινόμενο των «τηλεδικείων» του συναδέλφου Γιώργου Σαββίδη στη μόνιμη προσωπική του στήλη, που επί 25 έτη κρατούσε στην ίδια εφημερίδα.
Η ενέργεια αυτή της εφημερίδας αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση λογοκρισίας και σαν τέτοια καταδικάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Αποτελεί, όμως, και έμπρακτη απόδειξη της επιτακτικής ανάγκης να καθιερωθεί ως συμβατική υποχρέωση η ρήτρα συνείδησης, κάτι που επίμονα τα τελευταία χρόνια έχει ζητήσει η Ένωση και το ίδιο επίμονα αρνείται να δεχθεί η εργοδοσία.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο, που διαθέτει, το δικαίωμα του δημοσιογράφου στην ανεμπόδιστη άσκηση του λειτουργήματός του και την υποχρέωσή του για πλήρη και πλουραλιστική πληροφόρηση του πολίτη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ