1

ΤΟ Ε.Σ.Ρ. ΔΙΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ PLANET

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Βασίλειος Λαμπρίδης μας ενημέρωσε ότι με απόφασή του δόθηκε εντολή στον ειδικό επιστήμονα του Συμβουλίου Ν. Αγγελή να ερευνήσει εάν ο ραδιοσταθμός PLANET έχει αλλάξει αυθαιρέτως τους όρους και τις προϋποθέσεις της λειτουργίας του.
Η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί με την υποβολή σχετικής έκθεσης προς τον Πρόεδρο του ΕΣΡ εντός 10 εργασίμων ημερών.