1

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Τον τελευταίο καιρό έχει λάβει διαστάσεις το λυπηρό φαινόμενο με συναδέλφους τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι παράλληλα με το ρεπορτάζ κάνουν και χρέη εικονολήπτη.

Το ΕΟΔ θεωρεί δεδομένο ότι οι συνάδελφοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν κάμερες κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής τους εργασίας υπό την πίεση διευθυντικών στελεχών, ορισμένων τηλεοπτικών σταθμών. Το γεγονός αυτό, όμως, δεν τους απαλλάσσει από τις δικές τους ευθύνες.

Το ΕΟΔ θεωρεί αντιδεοντολογικές και αντισυναδελφικές τις ενέργειες αυτές, απέναντι στους συναδέλφους εικονολήπτες και καλεί τους διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών να συμμορφωθούν.

Καλεί επίσης τους συναδέλφους να καταγγείλουν στον συνδικαλιστικό τους εκπρόσωπο ή στα Πειθαρχικά Συμβούλια τις όποιες ενέργειες συντηρούν το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο.