1

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ. “ΑΠΟΦΑΣΗ”

 

Αρ. πρωτ. 126 / 05.09.05

Ανακοίνωση

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ, εξέτασε καταγγελίες συναδέλφων που εργάζονται στην εφημερίδα “Απόφαση”, σύμφωνα με τις οποίες η νέα ιδιοκτησία της εφημερίδας προσπαθεί να σπάσει το μέτωπο των εργαζομένων που κάνουν επίσχεση εργασίας, επιδιώκοντας να κλείσει συμφωνίες με άλλους συναδέλφους που δεν ανήκουν στην δημοσιογραφική ομάδα της συγκεκριμένης εφημερίδας.

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας τονίζει τα εξής:
Οποιαδήποτε ενέργεια συναδέλφων ανατρέπει τα εργασιακά δεδομένα σε βάρος των ήδη εργαζομένων στην εφημερίδα “Απόφαση”, είναι αντίθετη προς τη δεοντολογία και ειδικότερα προς την υποχρέωση για συναδελφική αλληλεγγύη. Τονίζει επίσης, ότι η παράβαση των αρχών αυτών υπόκειται στον προβλεπόμενο από το Καταστατικό πειθαρχικό έλεγχο.

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας
της ΕΣΗΕΑ