1

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΙΣ

 

Το Εποπτικό Όργανο του Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δημοσιογράφων-μελών της ΕΣΗΕΑ, το οποίο αποτελείται από τα αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, συνήλθε την 8η Ιουνίου 2001 στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ και εξέτασε το θέμα των δημόσιων αντεγκλήσεων μεταξύ δημοσιογράφων από έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Το Εποπτικό Οργανο αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα, παρά το ότι με σαφήνεια τόσο το Καταστατικό, όσο και ο Κώδικας Αρχών Δεοντολογίας, το καλύπτουν πλήρως, γιατί διαπίστωσε ότι το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις που πλήττουν το κύρος της δημοσιογραφίας. Συχνά εξάλλου, ενώ το περιεχόμενο των αντεγκλήσεων είναι κενό στοιχείων καταγγελίας, εμπεριέχουν προσβλητικά υπονοούμενα και βαρείς χαρακτηρισμούς. Παράλληλα, διάλογοι σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ και δημοσιεύματα αναδεικνύουν συμμετοχή δημοσιογράφων στην πολιτικο-οικονομική διαπλοκή μη αποδεκτή από το σύνολο του δημοσιογραφικού κόσμου.

Το άρθρο 6, παρ. α’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας των δημοσιογράφων αναφέρει: “Ο δημοσιογράφος πρέπει να σέβεται την προσωπικότητα των συναδέλφων του. Να μην εκτοξεύει εναντίον τους ασύστατες κατηγορίες και να αποφεύγει τις προσωπικές αντεγκλήσεις δημόσια και στους χώρους εργασίας”.
Τα υπονοούμενα, χωρίς στοιχειοθέτηση συγκεκριμένων κατηγοριών, τα ειρωνικά σχόλια και οι χαρακτηρισμοί που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία του δημοσιογράφου, πλήττουν το κύρος του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Είναι αυτονόητο ότι εάν στοιχειοθετούνται κατηγορίες για παραβάσεις νόμων ή δεοντολογικών αρχών εναντίον δημοσιογράφων, αποτελεί υποχρέωση οποιουδήποτε μέλους να δημοσιοποιήσει επώνυμα τα σχετικά στοιχεία και να προσφύγει στα αρμόδια όργανα της ΕΣΗΕΑ και της Δικαιοσύνης. Κανόνας άλλωστε που ισχύει για το σύνολο των πολιτών.

Το Εποπτικό Όργανο έκρινε ότι την συγκεκριμένη αυτή στιγμή έχει υποχρέωση να υπενθυμίσει στα μέλη του ότι οι παραβιάσεις του Καταστατικού και της προαναφερθείσης παραγράφου του άρθρου 6, αποτελούν πειθαρχικά ελεγκτέες πράξεις.

Το Εποπτικό Οργανο Δεοντολογίας
της ΕΣΗΕΑ