1

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. πρωτ. 164 / 10.01.08

Ανακοίνωση

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας στη σημερινή του συνεδρίαση ασχολήθηκε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, με το θέμα του δημοσιογραφικού απορρήτου και επισημαίνει:

Σε όλες τις κοινωνικά και πολιτικά προηγμένες χώρες υπάρχει το δημοσιογραφικό απόρρητο και είναι απολύτως σεβαστό.

Η καθιέρωσή του οφείλεται στην ανάγκη προστασίας της ενημέρωσης από τις συντεταγμένες –και όχι μόνο– εξουσίες. Το απόρρητο υπάρχει για να ενισχύει την αποκάλυψη και να εμποδίζει τη συγκάλυψη.

Για την επίκληση, όμως, του απορρήτου δεν αρκεί η διατήρηση της δημοσιογραφικής ιδιότητας, αλλά θα πρέπει το θέμα που ανακύπτει να συνδέεται άμεσα με την ενημέρωση του λαού.

Δημοσιογράφοι-πολιτικοί αξιωματούχοι, οποιασδήποτε βαθμίδας δεν ασκούν δημοσιογραφία και συνεπώς δεν νομιμοποιούνται να επικαλούνται το απόρρητο. Το ίδιο ισχύει και για όποιον δημοσιογράφο δεν δημοσιοποιεί τις πληροφορίες του, αλλά τις διοχετεύει σε φορείς της εξουσίας.

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας
της ΕΣΗΕΑ