1

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας, επισημαίνει στους συναδέλφους, που ασχολούνται με το ζήτημα των φερομένων ως εμπλεκομένων σε πράξεις πολιτικής τρομοκρατίας τα εξής:

  • Ο σύγχρονος νομικός πολιτισμός επιβάλλει να μην χαρακτηρίζεται ένοχος ο οποιοσδήποτε κατηγορούμενος, πριν τελεσιδικήσει η απόφαση των αρμοδίων δικαστηρίων.
  • Η πλήρης και άκριτη αποδοχή διαρροών των διωκτικών αρχών, δεν είναι συμβατή με την αντίληψη περί ενημέρωσης που απορρέει από τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

 

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας
της ΕΣΗΕΑ