1

Το Κληροδότημα Γερασίμου Λύχνου ζητεί τεχνική προσφορά για την αξιοποίηση οικοπέδου

 

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ

 Δευτέρα, 11Μαΐου 2020

 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Κληροδότημα Γερασίμου Λύχνου έχει στην κατοχή του οικόπεδο στη Νέα Ερυθραία- Καστρί και επί των οδών Σαπφούς 1 και Αχιλλέως, επιφανείας 1.026,02τ.μ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος επιθυμεί την αξιοποίηση του οικοπέδου και για το λόγο αυτό ζητεί τεχνική προσφορά σύνταξης έκθεσης εκτίμησης, που θα συνοδεύεται από προτάσεις αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μηχανικοί με πιστοποίηση του Υπουργείου Οικονομικών και μετά την επιλογή τους θα λειτουργούν ως Σύμβουλοι της Διοίκησης και ως επιβλέποντες έως την τελική φάση αξιοποίησης του ακινήτου. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο ισόγειο του κτηρίου της Ενώσεως (Ακαδημίας 20), έως και τις 25 Μαΐου 2020.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ