1

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο εκ των εκδοτών της εφημερίδας “ΕΣΤΙΑ” κ. Αλέξης Ζαούσης, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Αριστείδη Μανωλάκο εγνωστοποίησε ότι επειδή από τον Ιούνιο του 1997 απέκτησε το 1/3 των μεριδίων της “Κοινωνίας Αστικού Δικαίου”, η οποία εκδίδει την “ΕΣΤΙΑ”, θεωρεί ότι πρέπει να ανασταλεί επ’ αόριστον η ιδιότητα του ως μέλους της Ε.Σ.Η.Ε.Α..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. αισθάνεται την ανάγκη, να εξάρει την ευαισθησία του κ. Ζαούση και τον σεβασμό του προς το Καταστατικό της Ενώσεως.

Παραλλήλως επισημαίνει, ότι δυστυχώς άλλοι συνάδελφοι που απέκτησαν την ιδιότητα του εκδότη, δεν έχουν επιδείξει ακόμη την ίδια ευαισθησία.