1

Το βοήθημα των Χριστουγέννων για τα άνεργα μέλη της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να δοθούν και φέτος οικονομικά βοηθήματα για τα άνεργα και τα εν επισχέσει μέλη της Ενώσεως, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Το ύψος του βοηθήματος ορίζεται στα 300 ευρώ και επιπλέον 100 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Οι δικαιούχοι και ο τρόπος καταβολής του βοηθήματος έχουν ως εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 

Συνάδελφοι, οι οποίοι είναι άνεργοι από 1/1/2011 (5ετία) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους (βάσει εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2014), δεν ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ, πλέον 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:

 

– Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, στον 7ο όροφο της ΕΣΗΕΑ, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

– Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2014 (για τα εισοδήματα του 2014 κι εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) και Ε9 (εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί ή εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις να κατατεθεί εκ νέου).

– Οι συνάδελφοι, οι οποίοι έμειναν άνεργοι από 1ης/7/2014 έως σήμερα, θα βεβαιώσουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος Χριστουγέννων (δηλαδή, ότι το εισόδημά τους για το έτος 2015 δεν θα ξεπερνά τις 12.000 επυρώ και τις 2.000 ευρώ για κάθε παιδί) και θα δεσμευτούν να προσκομίσουν στις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ το εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα του 2015, όταν αυτό εκδοθεί.

– Οι συνάδελφοι, που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα λάβουν τη διαφορά –εφόσον υπάρχει- ανάμεσα στο βοήθημα Χριστουγέννων της ΕΣΗΕΑ και του επιδόματος Χριστουγέννων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

 

Γ. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ:

 

–   Όσοι συνάδελφοι έμειναν άνεργοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και έλαβαν τις αποζημιώσεις τους και το επίδομα Χριστουγέννων.

–   Όσοι συνάδελφοι είναι περισσότερο από πέντε (5) χρόνια άνεργοι.

–   Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ περισσότερα από 12.000 ευρώ.

 

Δ. ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ: Τα αιτήματα των συναδέλφων, που είναι σε επίσχεση εργασίας, θα εξετάζονται κατά περίπτωση (ανά Μέσο και κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου) από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εξυπηρετούνται απευθείας από τις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ, στον 5ο όροφο.

 

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά), λήγει την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015.

Το βοήθημα θα κατατίθεται από τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015, έως και την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016, στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τα μέλη έχουν δηλώσει στο Μητρώο Ανέργων Μελών της ΕΣΗΕΑ.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ