1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει, ότι η Γενική Συνέλευση των μελών αποφάσισε να συνεχίσει τις εργασίες της την Τρίτη 24 Απριλίου 2001, στις 11:00 π.μ. με μοναδικό θέμα: ” Τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ”.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων καθώς και οι ψηφοφορίες επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, εκτός του Καταστατικού, θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Μαίου 2001.