1

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΣΥ

Το Δ.Σ της Π.Ο.Ε.ΣΥ. χαιρετίζει την επιτυχία της στάσης εργασίας στην ΕΡΤ, που κήρυξε σε συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Π.ΕΡΤ και την Ε.Σ.Η.Ε.Α. για τη σύναψη Σ.Σ.Ε. και την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την καλή λειτουργία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αναβάθμιση του ρόλου της ΕΡΤ, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια και κοινωνική ζωή και την κατοχύρωση της θέσης των δημοσιογράφων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΣΥ.