1

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την ανακοίνωση της 22ας Ιανουαρίου 1998, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναγνωρίσεως συντάξιμου χρόνου στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ, σύμφωνα με το Π.Δ. 433/88, λήγει οριστικά τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 1998.

Για κάθε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. (Ομήρου 19),τηλ. 3633135, 3633909.