1

Υπενθύμιση στους συναδέλφους συνταξιούχους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για τη διεκδίκηση αναδρομικά των περικοπών των συντάξεών τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει σε όσους συναδέλφους συνταξιούχους δεν έχουν υποβάλει αίτηση στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για τη διεκδίκηση, αναδρομικά, των περικοπών των συντάξεών τους να σπεύσουν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με την από 8-11-2018 ανακοίνωσή μας.

Η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα ώστε να μην παραγραφούν αξιώσεις αναδρομικών από περικοπείσες συντάξεις προγενέστερων χρονικών διαστημάτων ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα.

Η ΕΣΗΕΑ θα ενημερώσει έγκυρα και έγκαιρα τους συνταξιούχους συναδέλφους, σε ειδική συγκέντρωση, όταν δημοσιευθούν οι αποφάσεις του ΣΤΕ σχετικά με τη συνταγματικότητα των διατάξεων του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 4387/2016) και θα υποδείξει τις ενδεδειγμένες, κατά περίπτωση ενέργειες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ