1

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Στα Γραφεία της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών υπογράφηκε σήμερα, από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ κ. Αριστείδη Μανωλάκο και τη Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου κ. Μυρσίνη Ζορμπά, Προγραμματική Σύμβαση, η οποία αφορά την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού για την παραχώρηση της χρήσης του επί της οδού Τριπόδων αριθμός 32 ακινήτου του Δημοσίου στην ΕΣΗΕΑ για τη στέγαση της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου της.

Με τη σύμβαση αυτή το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε την ευθύνη και τα έξοδα των οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου και της εγκατάστασης του μόνιμου εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών του εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (350.000.000) δραχμών, η Ένωση Συντακτών την ευθύνη και τα έξοδα για την αγορά και εγκατάσταση του κινητού εξοπλισμού του κτιρίου καθώς και της μελέτης για την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης, την εποπτεία της οποίας ανέλαβε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.