1

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ Ε.Ι.Η.Ε.Α.

 

Οι συνεργαζόμενες Συνδικαλιστικές Ενώσεις των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ, ολοκλήρωσαν τον πρώτο στόχο των παρεμβάσεών τους με την υπογραφή και της τελευταίας σύμβασης, της ΕΤΗΠΤΑ με την Ενωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, τη Δευτέρα 9 Ιουλίου.
Οι Συλλογικές Συμβάσεις που υπογράφηκαν, από τις Ενώσεις ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ και ΕΤΗΠΤΑ, είχαν κοινό ποσοστό αύξησης 5% και ρυθμίσεις ορισμένων από τα επιμέρους αιτήματα των Ενώσεων. Κατόπιν αυτών όλες οι Ενώσεις θα προχωρήσουν στα επόμενα βήματα που έχουν αποφασιστεί κατά τις συσκέψεις των συνεργαζομένων Ενώσεων στις 13 και 21 Ιουλίου.

Πρώτον: Προετοιμασία και κοινή ή παράλληλη διεκδίκηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας όλων των Ενώσεων των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ για το 2002.
Δεύτερον: Σύσταση Γραμματείας του Συντονιστικού Οργάνου όλων των Ενώσεων Τύπου και ΜΜΕ που θα προωθήσουν τις διαδικασίες για τη συγκρότηση του Συνδικάτου Τύπου και ΜΜΕ.

Η ΕΣΗΕΑ εξουσιοδοτήθηκε από τις άλλες Συνδικαλιστικές Ενώσεις να αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες.
Παρόμοια διαδικασία συντονισμού των Ενώσεων για το Ασφαλιστικό εξελίσσεται με ευθύνη του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ.
Παραλλήλως, η ΕΣΗΕΑ προωθεί τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης με την ΕΡΤ Α.Ε. με βάση το αίτημα της “εξομοίωσης”, τις διαπραγματεύσεις με την ΕΙΙΡΑ για την σύναψη Σ.Σ.Ε. για πρώτη φορά και την προετοιμασία υπογραφής συμβάσεων στα Ιδιωτικά Τηλεοπτικά Κανάλια.