1

Οικονομικό βοήθημα Χριστουγέννων στα άνεργα και εν επισχέσει μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να δοθούν και φέτος οικονομικά βοηθήματα για τα άνεργα, τα εν επισχέσει μέλη της Ενώσεως και τα ανήλικα τέκνα των αποβιωσάντων μελών, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Πρόθεση όλων είναι η στήριξη των ανέργων μελών, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ένωση.

Ακολούθως, παρατίθενται οι δικαιούχοι, τα ποσά των βοηθημάτων, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος λήψης των βοηθημάτων.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ

 

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Α) Βοήθημα 200,00 ευρώ, πλέον 50,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, θα λάβουν συνάδελφοι, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και είναι άνεργοι από 1ης/1/2009 με:

-Ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 8.000,00 ευρώ ΚΑΙ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (για τις περιπτώσεις που υπάρχει εισόδημα συζύγου), έως 13.000,00 ευρώ, πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2019 (για τα εισοδήματα του 2019 κι εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) και την τελευταία εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2020).

Β) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:

 Όσοι άνεργοι λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα επίδομα ανεργίας ή επίσχεσης.

 • Άνεργοι που απολύθηκαν πρόσφατα και δικαιούνται να λάβουν δώρο Χριστουγέννων από τον εργοδότη τους.
 • Άνεργοι που απολύθηκαν και έλαβαν ή λαμβάνουν αποζημίωση απόλυσης.
 • Όσοι συνάδελφοι είναι άνεργοι πριν την 1η/1/2009.
 • Όσοι συνάδελφοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 150.000,00 ευρώ.
 • Όσοι συνάδελφοι οφείλουν χρήματα στην ΕΣΗΕΑ από οποιαδήποτε αιτία (προσωρινές διευκολύνσεις κ.λπ.) ή έχουν λάβει βοήθημα τα προηγούμενα χρόνια έχοντας υποβάλει ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις για τα εισοδήματά τους.
 • Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει βοηθήματα άνω των 12.000,00 ευρώ.

Γ) Οι συνάδελφοι που είναι άνεργοι πριν την 1η/1/2009 ή έχουν λάβει βοηθήματα άνω των 12.000,00 ευρώ, θα λάβουν μία διατακτική επιταγή αξίας 50,00 ευρώ, της υπεραγοράς «Γαλαξίας», αφού καταθέσουν πρώτα το εκκαθαριστικό φ.ε. 2019.

Δ) ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ: Όλα τα ανωτέρω κριτήρια ισχύουν και για τους συναδέλφους που είναι σε επίσχεση και, εξυπακούεται, δεν έχουν άλλη εργασία ή αμοιβή. Τα αιτήματά τους θα εξετάζονται ανά Μέσο και κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου και θα εξυπηρετούνται απευθείας από τις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ, στο logistirio@esiea.gr. Για λόγους προστασίας από την επιδημία, οι αιτήσεις γίνονται ΜΌΝΟ ηλεκτρονικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Χορηγείται βοήθημα, 200,00 ευρώ σε κάθε ανήλικο παιδί αποβιώσαντος μέλους της ΕΣΗΕΑ, για τις εορτές των Χριστουγέννων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:

 • Να ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ ο αποβιώσας γονιός.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του εν ζωή γονιού να μην υπερβαίνει τις 22.000,00 ευρώ.
 • Το βοήθημα για τον πρώτο χρόνο μετά τον θάνατο του μέλους, θα δίνεται ανεξάρτητα αν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του αποβιώσαντος ξεπερνά το όριο των 22.000 ευρώ.
 • Να κατατίθενται από τον επιζώντα σύζυγο όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, εκκαθαριστικό σημείωμα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ τέκνου).

Το βοήθημα αυτό θα δίδεται και στο θετό και αναγνωρισμένο τέκνο του αποβιώσαντος γονέα υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

                                                                                               

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ:

 • Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση  ΑΙΤΗΣΗ στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, στο anergia@esiea.gr. Για λόγους προστασίας από την επιδημία, οι αιτήσεις γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
 • Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά), λήγει την Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ