1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 51/20-10-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 51

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» 

Το Δ.Σ. σε συνέχεια των συνεδριάσεων υπ’ αρ.46/15-9-20 και 47/22-9-20, επικυρώνει κατά πλειοψηφία το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να ανατεθεί σε τεχνικό σύμβουλο-διπλωματούχο μηχανολόγο-μηχανικό κλιματισμού η επίβλεψη του έργου «Ολική Αντικατάσταση του συστήματος ψύξης-θέρμανσης του 1ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ» https://www.esiea.gr/nea-prosklisi-ekdilosis-endiaferont/.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. Ε. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Δ.Σ. επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, και αφορά την αποστολή της ακόλουθης επιστολής την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στη δικηγόρο κ. Ε. Παπανδρέου, η οποία έχει ορισθεί ειδική διαχειριστής της εφημερίδας Ναυτεμπορικής:

«Κυρία Παπανδρέου,

Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης 1854/2020, με την οποία ορισθήκατε ειδική διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ζητά να ορίσετε συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα που προκύπτουν από την ανοιγείσα διαδικασία της ειδικής διαχείρισης και τους εργαζόμενους δημοσιογράφους στην εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και το site “naftemporiki.gr”».

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  

Το Δ.Σ., σε συνέχεια των συνεδριάσεων υπ’ αρ. 45/8-9-20, 46/15-9-20 και 47/22-9-20, επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, και αφορά την ανάθεση της επίβλεψης του έργου «Ολική Αντικατάσταση του συστήματος ψύξης-θέρμανσης του 1ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ» στον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Δημήτριο Βουρλή, ο οποίος κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά ύψους, 1.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ONESEASON DAIKIN» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20

Το Δ.Σ. επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία με την οποία αποδέχεται το αίτημα της  «One-Season Daikin» για παράταση του χρόνου αποπεράτωσης της συμβατικής της υποχρέωσης με την ΕΣΗΕΑ για το έργο ολικής αντικατάστασης του κλιματισμού του κτηρίου έως τις 16/11/2020

 

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Η ΑΥΓΗ Α.Ε.»

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της εταιρείας «Η ΑΥΓΗ Α.Ε.» σχετικά με τη ρύθμιση των συσσωρευμένων οφειλών της, ύψους 114.796,61 ευρώ, που προέρχονται από τη μη καταβολή των συνδρομών των μελών της ΕΣΗΕΑ, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να εξοφληθεί το συνολικό ποσό σε 100 άτοκες μηνιαίες δόσεις, καταβάλλοντας παράλληλα και την τρέχουσα μηνιαία συνδρομή των μελών. Για την παραπάνω διαδικασία θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων.

ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου κ. Μ. Αντωνιάδου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να πραγματοποιηθούν πιλοτικά σεμινάρια σε συνταξιούχους, προκειμένου να εξοικειωθούν στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.