ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ Ρ/Σ DERTI ΚΑΙ NITRO

Ανακοινώσεις
image_pdfimage_print

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων αποφάσισαν την αναστολή όλων των κινητοποιήσεων που είχαν κηρύξει στους Ρ/Σ « DERTI 98,6» και « NITRO 102,5», σε ένδειξη καλής θέλησης, μετά την έγγραφη δέσμευση της εργοδοσίας για την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων όλων των εργαζομένων.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

facebook Share
Tweet Tweet
google plus Google+