12 Μαΐου 2021
 • :
 • :

Menu

Διοικητική Οργάνωση

image_pdfimage_print

Διεύθυνση

Ο Διευθυντής της Ενώσεως έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Είναι προϊστάμενος του προσωπικού, το οποίο διευθύνει και εποπτεύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το καταστατικό, την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Φροντίζει για την άμεση και ορθή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη λήψη μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και ευρυθμότερη λειτουργία τους.
 4. Τον Διευθυντή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών.

Γραμματεία

Η Γραμματεία έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Ενώσεως.
 2. Πρωτοκολλεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 3. Θέτει υπόψη του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα αλλά και γενικότερα του Διοικητικού Συμβουλίου τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 4. Διανέμει την αλληλογραφία στις υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ.
 5. Ταξινομεί και φυλάσσει στο αρχείο, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα κατά θέμα και χρονολογική σειρά.
 6. Δακτυλογραφεί όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ενώσεως, ενώ τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., του Μεικτού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 7. Τηρεί τους ατομικούς φακέλους του προσωπικού και ενημερώνει τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε θέμα που έχει σχέση με αυτό.
 8. Τηρεί το βιβλίο αδειών προσωπικού.
 9. Τηρεί το μητρώο και τους ατομικούς φακέλους των μελών.
 10. Η Γραμματεία κατευθύνεται από τον προϊστάμενό της, ο οποίος λαμβάνει όλα τα μέτρα για την κανονική και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της και έχει την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση ή δυσλειτουργία στη διεκπεραίωση της εργασίας.
 11. Τον προϊστάμενο της Γραμματείας, όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους υπαλλήλους της.

Νομική υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ, αναφέρεται στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Γνωμοδοτεί επί διοικητικών, εργατικών και θεμάτων λειτουργίας του Σωματείου

– Υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν σε συνδικαλιστικά και εργατικά θέματα

– Συμμετέχει σε συνελεύσεις εργαζομένων δημοσιογράφων και ενημερώνει τους εργαζόμενους επί εργατικών θεμάτων και

– Κατ΄ εντολή του Προέδρου και του Δ.Σ. προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, σύμφωνα με το Καταστατικό, ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης νόμιμης αρχής.

Η Νομική Υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά στον 4ο όροφο του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ, τις εργάσιμες ώρες και οι Νομικοί Σύμβουλοι βρίσκονται στη διάθεση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό ήθελε προκύψει.

Νομικοί Σύμβουλοι

 • Χρύσα Σαλαβράκου
 • Απόστολος Τσαλαπάτης
 • Εβίτα Διβάρη

 

Γραμματεία νομικής υπηρεσίας

 •    Ζάχου Αριέττα
     ΤΗΛ: 2103675420
     ΦΑΞ:2103622043
     Email: law@esiea.gr

 


 


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΘΗ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΠΟΥΝΙΩΤΗ ΜΑΙΡΗ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΣΗΕΑ
ΓΚΟΥΦΑ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 ΓΡΙΒΑ ΜΑΙΡΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΖΕΡΒΑΚΑΚΗ ΒΕΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΩΞΑΝΗ
ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΝΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΡΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
NOMIKO TMHMA
ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΙΒΑΡΗ ΕΒΙΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΖΑΧΟΥ ΑΡΙΕΤΤΑ