27 Οκτωβρίου 2021
 • :
 • :

Menu

Διοικητική Οργάνωση

image_pdfimage_print

Διεύθυνση

Ο Διευθυντής της Ενώσεως έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Είναι προϊστάμενος του προσωπικού, το οποίο διευθύνει και εποπτεύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το καταστατικό, την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Φροντίζει για την άμεση και ορθή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη λήψη μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και ευρυθμότερη λειτουργία τους.
 4. Τον Διευθυντή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών.

Γραμματεία

Η Γραμματεία έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Ενώσεως.
 2. Πρωτοκολλεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 3. Θέτει υπόψη του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα αλλά και γενικότερα του Διοικητικού Συμβουλίου τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 4. Διανέμει την αλληλογραφία στις υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ.
 5. Ταξινομεί και φυλάσσει στο αρχείο, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα κατά θέμα και χρονολογική σειρά.
 6. Δακτυλογραφεί όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ενώσεως, ενώ τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., του Μεικτού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 7. Τηρεί τους ατομικούς φακέλους του προσωπικού και ενημερώνει τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε θέμα που έχει σχέση με αυτό.
 8. Τηρεί το βιβλίο αδειών προσωπικού.
 9. Τηρεί το μητρώο και τους ατομικούς φακέλους των μελών.
 10. Η Γραμματεία κατευθύνεται από τον προϊστάμενό της, ο οποίος λαμβάνει όλα τα μέτρα για την κανονική και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της και έχει την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση ή δυσλειτουργία στη διεκπεραίωση της εργασίας.
 11. Τον προϊστάμενο της Γραμματείας, όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους υπαλλήλους της.

Νομική υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ, αναφέρεται στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Γνωμοδοτεί επί διοικητικών, εργατικών και θεμάτων λειτουργίας του Σωματείου

– Υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν σε συνδικαλιστικά και εργατικά θέματα

– Συμμετέχει σε συνελεύσεις εργαζομένων δημοσιογράφων και ενημερώνει τους εργαζόμενους επί εργατικών θεμάτων και

– Κατ΄ εντολή του Προέδρου και του Δ.Σ. προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, σύμφωνα με το Καταστατικό, ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης νόμιμης αρχής.

Η Νομική Υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά στον 4ο όροφο του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ, τις εργάσιμες ώρες και οι Νομικοί Σύμβουλοι βρίσκονται στη διάθεση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό ήθελε προκύψει.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛ: 2103675488

Email: cboussis@esiea.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΘΗ

ΤΗΛ: 2103675504

Email:  info@esiea.gr

akollia@esiea.gr

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ: 2103675558

Email: grammateia@esiea.gr

avgerinou@esiea.gr

ΣΑΠΟΥΝΙΩΤΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΗΛ: 2103675509

Email: msapounioti@esiea.gr

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΤΗΛ: 2103675502

Email: protocoluser@esiea.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΓΡΙΒΑ ΜΑΙΡΗ

ΤΗΛ: 2103675401

Email: proedros@esiea.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.

ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΤΗΛ: 2103675507

Email: ds@esiea.gr

delaporta@esiea.gr

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΗΛ: 2103675505

Email: kyriakos@esiea.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΖΕΡΒΑΚΑΚΗ ΒΕΡΑ

ΤΗΛ: 2103675402

Email: anergia@esiea.gr

stirixi@esiea.gr

vzervakaki@esiea.gr

 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΤΗΛ: 2103675555

Email: mavrakisz@esiea.gr

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΩΞΑΝΗ

ΤΗΛ: 2103675512

Email: rpetrou@esiea.gr

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΗΛ: 2103675513

Email: eskoutari@esiea.gr

ΣΑΝΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ:2103675511

Email: vsanida@esiea.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΔΟΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ:2103675514

Email: dosis@esiea.gr

ΣΕΡΑΦΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΤΗΛ: 2103675515

Email:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΑΠΟΥΝΙΩΤΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΗΛ: 2103675509

Email: msapounioti@esiea.gr

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΗΛ:2103675440

Email: mc@esiea.gr

NOMIKO TMHMA
ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΤΗΛ: 2103675421

Email: csalavrakou@esiea.gr

ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΗΛ: 2103675422

Email: tsalapatis@me.com

ΔΙΒΑΡΗ ΕΒΙΤΑ

ΤΗΛ: 2103675423

Email: divari@esiea.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΖΑΧΟΥ ΑΡΙΕΤΤΑ

ΤΗΛ: 2103675420

Email: law@esiea.gr

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΣΗΕΑ
ΓΚΟΥΦΑ ΙΣΙΔΩΡΑ

ΤΗΛ: 2103675430

Email: morfotiko@esiea.gr