Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καλεί τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ να ανακαλέσει την άσκηση ανακοπής στις αποζημιώσεις των συναδέλφων της “Ναυτεμπορικής”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την επιλογή του ΕΦΚΑ να ασκήσει ανακοπή κατά του από 20-04-2022 πίνακα κατάταξης δανειστών της εταιρείας «Η ...

Εγγραφές νέων μελών 2022

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α., εγγράφονται ως μέλη οι κάτωθι συνάδελφοι. Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της ...