Προκήρυξη πέντε (5) υποτροφιών του “Κληροδοτήματος Γερασίμου Λύχνου” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ   Αθήνα, 26 Μαΐου 2023 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Κληροδοτήματος Γερασίμου Λύχνου» ...