27 Νοεμβρίου 2021
 • :
 • :

Menu

Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων

image_pdfimage_print

Γραφείο ανέργων – μονάδα διαχείρισης και υλοποίησης έργων

 1. Το Τμήμα διευθύνεται από τον Διευθυντή Υπηρεσιών της ΕΣΗΕΑ.
 2. Το Γραφείο Ανέργων υποδέχεται τους άνεργους και συντάσσει τον κατάλογο των ανέργων – μελών της ΕΣΗΕΑ.
 3. Συντονίζει τις δράσεις για την ανακούφισή τους ενώ εργάζεται για την παροχή κάθε βοήθειας προς αυτούς.
 4. Ασχολείται με την επιμόρφωση και για το σκοπό αυτό οργανώνει την παρακολούθηση σεμιναρίων καθώς και κάθε είδους δράση που ενισχύει τις προσπάθειές τους για επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 5. Έχει την ευθύνη υποβολής προτάσεων για ανάληψη έργων από Κοινοτικά ή Εθνικά Κονδύλια.
 6. Συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων.
 7. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις εποπτεύουσες αρχές.
 8. Με την ανάληψη κάποιου έργου είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση και διαχείριση του έργου με την υποστήριξη της Γραμματείας, του Λογιστηρίου, του Νομικού Τμήματος και του Τμήματος Μηχανογράφησης. Για την υλοποίηση των έργων συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες αν αυτό απαιτείται.
 9. Η γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου Ανέργων γίνεται από δύο υπαλλήλους , που οργανικά ανήκουν στη Γραμματεία.