Αποφάσεις Δ.Σ.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 68/30-3-21

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 68 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ Το Δ.Σ.:Σε συνέχεια των αποφάσεων υπ’ αρ. 22/14-1-20, 30/31-3-20 και 38/12-6-20Αποφασίζει ομόφωνα:Να συνεχιστεί και εφέτος το πρόγραμμα, ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 67/23-3-21

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 67 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1, 2 & 3 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 & ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 19 Το Δ.Σ., κατόπιν ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 66/9-3-21

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 66 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021    ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 59/12-1-21, 60/26-1-21, 61/2-2-21, 62/5-2-21-ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 63/9-2-21, 64/18-2-21, 65/2-3-21, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 65/2-3-21

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 65 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:Το ενημερωτικό σημείωμα του λογιστηρίου (επισυνάπτεται ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 64/18-2-21

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 64 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021ΘΕΜΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOFTWARE ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το Δ.Σ.:Στο πλαίσιο ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 63/9-2-21

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 63 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ   Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα:Να καταγγελθεί η σύμβαση ...

Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 62/5-2-21

  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 62 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2010/13 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 61/2-2-21

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 61 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Η ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ταμία κ. Μ. ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 60/26-1-21

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 60 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4 FM Το Δ.Σ. αφού ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ για τα εργασιακά προβλήματα του ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 59/12-1-21

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 59 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 50/13-10-20, 52/3-11-20, 53/10-11-20, 54/17-11-20, 55/24-11-20, 56/1-12-20, 57/4-12-20 Ε, 57/5-12-20 Ε, 57/7-12-20 Ε, 57/8-12-20 Ε, 57/9-12-20 Ε, 57/10-12-20 Ε, ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 58/15-12-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 58 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & ΣΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ...

Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 57/4-12-20, 5-12-20, 7-12-20, 8-12-20, 9-12-20 και 10-12-20

  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡ. 57  Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020 ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/1808 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ...