Αποφάσεις Δ.Σ.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 15/31-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 15 31 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14/22-10-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 14/22-10-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 14/22-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 14 22 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/15-10-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρ. 13/15-10-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 13/15-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 13 15 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12/8-10-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 12/8-10-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 12/8-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 12 8 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/24-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 11/24-9-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 11/24-9-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 11 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/17-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 10/17-9-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 10/17-9-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 10 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/10-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 9/10-9-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 9/10-9-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 9 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/3-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’αρίθμ. 8/3-9-19.   ΘΕΜΑ: ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 8/3-9-19

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 8 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΣΗΕΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια:των ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 7/30-7-19

        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 7 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Το Δ.Σ.: Α) Αποφασίζει:Τους όρους ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 6/25-7-19

         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 6 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να παρέμβει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 5/16-7-19

          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 5 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ “Η ΑΧΤΙΔΑ”  Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία της ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 4/9-7-19

          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 4 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Το Δ.Σ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι η ...