Αποφάσεις Δ.Σ.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 24/28-1-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 24 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά προβλήματα του Μορφωτικού Ιδρύματος, την επιστολή του Α’ ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 23/21-1-20

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 23 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ   Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:   Α) Την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία, ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 22/14-1-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 22 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ   Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:Το ενημερωτικό σημείωμα για τη στήριξη ανέργων μελών. Την αδυναμία εκ μέρους της Ιεράς ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 20/17-12-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 20 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ  Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:Τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κου Στέλιου Πέτσα ότι το αδιάθετο ποσό από το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 19/3-12-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 19 3  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΡΤ  Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ενημέρωση και εκτενή συζήτηση για τα θέματα που έχουν προκύψει στην ΕΡΤ (π.χ. μετακινήσεις συναδέλφων, ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 18/26-11-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 18 26  Νοεμβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΝ 12ΗΣ ΚΑΙ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 16 ΚΑΙ 17 Το Δ.Σ. επικυρώνει τις ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 17/19-11-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 17 19  Νοεμβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΔ/ΕΟΔ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»  Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση της Προέδρου κας Μ. ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 16/5-11-19

   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 16 5  Νοεμβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/31-10-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 15/31-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 15 31 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14/22-10-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 14/22-10-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 14/22-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 14 22 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/15-10-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρ. 13/15-10-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 13/15-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 13 15 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12/8-10-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 12/8-10-19, ως το ...