Αποφάσεις Δ.Σ.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 65/2-3-21

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 65 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:Το ενημερωτικό σημείωμα του λογιστηρίου (επισυνάπτεται ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 64/18-2-21

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 64 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021ΘΕΜΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOFTWARE ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το Δ.Σ.:Στο πλαίσιο ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 63/9-2-21

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 63 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ   Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα:Να καταγγελθεί η σύμβαση ...

Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 62/5-2-21

  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 62 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2010/13 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 61/2-2-21

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 61 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Η ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ταμία κ. Μ. ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 60/26-1-21

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 60 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4 FM Το Δ.Σ. αφού ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ για τα εργασιακά προβλήματα του ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 59/12-1-21

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 59 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 50/13-10-20, 52/3-11-20, 53/10-11-20, 54/17-11-20, 55/24-11-20, 56/1-12-20, 57/4-12-20 Ε, 57/5-12-20 Ε, 57/7-12-20 Ε, 57/8-12-20 Ε, 57/9-12-20 Ε, 57/10-12-20 Ε, ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 58/15-12-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 58 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & ΣΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ...

Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 57/4-12-20, 5-12-20, 7-12-20, 8-12-20, 9-12-20 και 10-12-20

  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡ. 57  Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020 ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/1808 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 56/1-12-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 56 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία την ανανέωση για δύο έτη των συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας της ΕΣΗΕΑ με την ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 55/24-11-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 55 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη:Την επιστολή του κ. Δημήτρη Βουρλή επιβλέποντα ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 54/17-11-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 54 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020ΘΕΜΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 44 Το Δ.Σ. αποφασίζει ...