Αποφάσεις Δ.Σ.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 19/3-12-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 19 3  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΡΤ  Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ενημέρωση και εκτενή συζήτηση για τα θέματα που έχουν προκύψει στην ΕΡΤ (π.χ. μετακινήσεις συναδέλφων, ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 18/26-11-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 18 26  Νοεμβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΝ 12ΗΣ ΚΑΙ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 16 ΚΑΙ 17 Το Δ.Σ. επικυρώνει τις ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 17/19-11-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 17 19  Νοεμβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΔ/ΕΟΔ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»  Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση της Προέδρου κας Μ. ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 16/5-11-19

   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 16 5  Νοεμβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/31-10-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 15/31-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 15 31 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14/22-10-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 14/22-10-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 14/22-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 14 22 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/15-10-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρ. 13/15-10-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 13/15-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 13 15 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12/8-10-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 12/8-10-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 12/8-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 12 8 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/24-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 11/24-9-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 11/24-9-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 11 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/17-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 10/17-9-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 10/17-9-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 10 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/10-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 9/10-9-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 9/10-9-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 9 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/3-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’αρίθμ. 8/3-9-19.   ΘΕΜΑ: ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 8/3-9-19

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 8 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΣΗΕΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια:των ...