Αποφάσεις Δ.Σ.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 12/8-10-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 12 8 Οκτωβρίου 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/24-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 11/24-9-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 11/24-9-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 11 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/17-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 10/17-9-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 10/17-9-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 10 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/10-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 9/10-9-19, ως το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 9/10-9-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 9 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/3-9-19 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’αρίθμ. 8/3-9-19.   ΘΕΜΑ: ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 8/3-9-19

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 8 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΣΗΕΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια:των ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 7/30-7-19

        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 7 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Το Δ.Σ.: Α) Αποφασίζει:Τους όρους ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 6/25-7-19

         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 6 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να παρέμβει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 5/16-7-19

          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 5 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ “Η ΑΧΤΙΔΑ”  Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία της ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 4/9-7-19

          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 4 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Το Δ.Σ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι η ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 3/2-7-19

         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 3 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα  πρακτικά των συνεδριάσεων υπ’ αρ. 1 & 2 και ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2/25-6-19

          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 2 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  ΘΕΜΑ: DPO-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:Α) ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 1/21-6-19

         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 1 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ-ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Ιουνίου, ύστερα από πρόσκληση της Προεδρεύουσας και πρώτης ...