Αποφάσεις Δ.Σ.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 32/28-4-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 32 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει κατά πλειοψηφία τις ακόλουθες ενέργειες για την ασφαλή πρόσβαση στο ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 30/31-3-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 30 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ   Το ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 29/10-3-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 29 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020                                                                                                                                     ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 28/4-3-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 28 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΕΠΟΧΗ» ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα της ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 27/25-2-20

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 27 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 26/11-2-20 Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει κατά πλειοψηφία:Τις αποφάσεις της συνεδρίασης ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 26/11-2-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 26 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 25/4-2-20 Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει κατά πλειοψηφία τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρ. ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 25/4-2-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 25 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το Δ.Σ. επικύρωσε τις αποφάσεις που ελήφθησαν δια περιφοράς: Α) Έκδοση ανακοίνωσης για την αναπαραγωγή ειδήσεων χωρίς ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 24/28-1-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 24 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά προβλήματα του Μορφωτικού Ιδρύματος, την επιστολή του Α’ ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 23/21-1-20

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 23 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ   Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:   Α) Την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία, ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 22/14-1-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 22 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020   ΘΕΜΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ   Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:Το ενημερωτικό σημείωμα για τη στήριξη ανέργων μελών. Την αδυναμία εκ μέρους της Ιεράς ...

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 20/17-12-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 20 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ  Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:Τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κου Στέλιου Πέτσα ότι το αδιάθετο ποσό από το ...