image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 91

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΚΤΟΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το συμπληρωματικό σημείωμα της βεβαίωσης περαίωσης που κατέθεσε ο πολιτικός μηχανικός κ. Ν. Παπαδόπουλος και αφορά σε βλάβη που έχει σημειωθεί λόγω παλαιότητας στον σωλήνα που ενώνει το ακίνητο, επί των οδών Παλαμά, Σολωμού και 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου-Έκτορα Τριανταφυλλόπουλου, με τον υδρομετρητή (αρ.πρωτ.κληροδοτήματος:3/21-10-21),
 • Την εισήγηση της Β’ Αντιπροέδρου κ. Αγγ. Γυπάκη

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ποσό των 1.000,00 €, πλέον ΦΠΑ για την εκτέλεση της ως άνω βλάβης από τον ίδιο ανάδοχο.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ   

Η Πρόεδρος κα Μ. Αντωνιάδου εισάγει στο Δ.Σ. για συζήτηση και έγκριση τον Προϋπολογισμό χρήσεως του 2022 του Κληροδοτήματος Αικατερίνης Βιδάλη, ο οποίος θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για την τελική έγκρισή του, σύμφωνα με τα άρθρα 59 & 60 του Ν. 4182/2013.

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό χρήσεως 2022 του Κληροδοτήματος Αικατερίνης Βιδάλη.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 ΤΟΥ Α/Κ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Πρόεδρος κα Μ. Αντωνιάδου εισάγει στο Δ.Σ. για συζήτηση και έγκριση τον Προϋπολογισμό χρήσεως του 2022 του Αυτοτελούς Κεφαλαίου του Κληροδοτήματος Ασημάκη Δρακόπουλου, ο οποίος θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για την τελική έγκρισή του, σύμφωνα με τα άρθρα 59 & 60 του Ν. 4182/2013.

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό χρήσεως 2022 του Κληροδοτήματος Ασημάκη Δρακόπουλου.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 ΤΟΥ Α/Κ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ  

Η Πρόεδρος κα Μ. Αντωνιάδου εισάγει στο Δ.Σ. για συζήτηση και έγκριση τον Προϋπολογισμό χρήσεως του 2022 του Αυτοτελούς Κεφαλαίου του Κληροδοτήματος Γεράσιμου Λύχνου, ο οποίος θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για την τελική έγκρισή του, σύμφωνα με τα άρθρα 59 & 60 του Ν. 4182/2013.

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό χρήσεως 2022 του Κληροδοτήματος Γεράσιμου Λύχνου.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 ΤΟΥ Α/Κ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΚΤΟΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Η Πρόεδρος κα Μ. Αντωνιάδου εισάγει στο Δ.Σ. για συζήτηση και έγκριση τον Προϋπολογισμό χρήσεως του 2022 του Αυτοτελούς Κεφαλαίου του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Έκτορος-Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για την τελική έγκρισή του, σύμφωνα με τα άρθρα 59 & 60 του Ν. 4182/2013.

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό χρήσεως 2022 του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου-Έκτορος Τριανταφυλλόπουλου.

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΔ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2022 ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ  

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την επιστολή του Γενικού Γραμματέα της ΕΟΔ κ. Ρικάρντο Γκουτιέρεζ, με την οποία καλεί τις Ενώσεις-μέλη να υποβάλουν αίτημα διοργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΔ 2022, εφόσον το επιθυμούν
 • Την εισήγηση της Α’ Αντιπροέδρου κ. Α. Αγάτσα (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία να υποβάλει υποψηφιότητα στην ΕΟΔ, προκειμένου να φιλοξενήσει τον επόμενο χρόνο (2022), τη συνέλευση του ανώτατου διοικητικού οργάνου.   

 

ΘΕΜΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΑΦΓΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της ΔΟΔ για την παροχή βοήθειας στην Αφγανή Δημοσιογράφο Σάρα Τουργκάαν που βρίσκεται στην Ελλάδα, αποφασίζει:

 • Να αποστείλει επιστολή στον Δήμο Αθηναίων με αίτημα παραχώρησης καταλύματος στη συνάδελφο (ομόφωνο)
 • Να ενισχύσει οικονομικά την κα Τουρκάαν με το ποσό των 500,00€ ευρώ μηνιαίως, για τους επόμενους έξι μήνες (*εκτός και αν φύγει νωρίτερα με την οικογένειά της από την Ελλάδα) (ομόφωνο)
 • Να αποστείλει επιστολή στον ΕΔΟΕΑΠ, προκειμένου να παρασχεθεί στην οικογένειά της ιατροφαρμακευτική κάλυψη (ομόφωνο)
 • Να δοθεί ποσό ύψους 150,00 ευρώ, για το ανήλικο τέκνο της κας Τουρκάαν (ομόφωνο)
 • Να αποστείλει επιστολή στην ΕΟΔ στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρεται το ποσό των 300,00 ευρώ που έχει ήδη διαθέσει η ΕΣΗΕΑ, για να στηρίξει την Αφγανή συνάδελφο και το οποίο όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της ΔΟΔ θα της επιστραφεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΔΟΔ (ομόφωνο)
 • Για τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου θα ενημερωθεί η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ομόφωνο)
 • Να ισχύσουν τα όσα έχουν αποφασιστεί για την συνάδελφο Σ. Τουργκάαν και για όλους τους Αφγανούς Δημοσιογράφους, που πιθανώς βρεθούν στην Ελλάδα, εφόσον έχουμε λάβει τη σχετική ενημέρωση από ΔΟΔ/ΕΟΔ (κατά πλειοψηφία)

ΘΕΜΑ: ΑΔΕΙΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ, με αφορμή την πρόσφατη ΚΥΑ που αφορά την έκδοση αδειών δακτυλίου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να αποσταλεί επιστολή στον αρμόδιο υπουργό, ώστε να επανεξετάσει το θέμα ως προς τον αριθμό έκδοσης αδειών δακτυλίου ανά Μέσο Ενημέρωσης.

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

 • Να παραδοθεί από τη Γραμματεία της Ένωσης ένας κατάλογος των μελών της ΕΣΗΕΑ: α) σε έναν εκπρόσωπο κάθε παράταξης, β) σε μεμονωμένους υποψήφιους για το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, γ) σε μεμονωμένους υποψήφιους σύνεδρους της ΠΟΕΣΥ.
 • Ο κατάλογος να δοθεί την ημέρα υποβολής υποψηφιότητας/-των, είτε σε usb, είτε σε έντυπη μορφή, εάν ζητηθεί. Το συγκεκριμένο αρχείο να αναφέρει: α) Ονοματεπώνυμο, β) τηλέφωνα επικοινωνίας και γ) e-mail.
 • Στον εν λόγω κατάλογο να συμπεριληφθούν και τα μέλη που έχουν δηλώσει στο απογραφικό τους δελτίο ότι δεν συναινούν να δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε άλλα μέλη του Σωματείου.

ΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1, 3, 4 και 5 του Καταστατικού, αποφασίζει ομόφωνα να καλέσει τα μέλη της Ένωσης σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 12/11, 13/11, 15/11 και στις 16/11 (*σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ.89/15-10-21), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσης 2019-2020, έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
 2. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσης 2020-2021.
 3. Εργασιακά- Διεκδίκηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας – Απεργιακές Κινητοποιήσεις.
 4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Ιδιωτικών Συμφωνιών με την ΕΙΗΕΑ, την ΕΙΙΡΑ, την ΕΙΤΗΣΕΕ, την ΕΡΤ Α.Ε., το Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. A.E. και το Ελληνικό Δημόσιο.
 5. Κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας στην ΕΙΗΕΑ, την ΕΙΙΡΑ, την ΕΙΤΗΣΕΕ, το Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε., το Ελληνικό Δημόσιο και στις εφημερίδες: 1-2-Χ, AGRENDA, ATHENS VOICE, AXIANEWS, DEAL NEWS, DOCUMENTO, ESPRESSO, FINANCE & MARKETS VOICE, FREE SUNDAY, KONTRA NEWS, LIFO, LIVE SPORT, REAL NEWS, SPORTDAY, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ, ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΣΤΙΑ, Η ΑΠΟΨΗ, Η ΑΥΓΗ, Η ΕΠΟΧΗ, Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ, ΜΑΚΕΛΕΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, Ο ΛΟΓΟΣ, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, ΠΡΙΝ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΤΑ ΝΕΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ, ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ, ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς: ACTION24, ALPHA 98.9, ALPHA TV, ΑΝΤΕΝΝΑ TV, ΑΡΤ TV, ATTICA TV, BLUE SKY, CHANNEL 9, COSMOTE TV, EASY 97.2, EPSILON TV, EURONEWS, EXTRA CHANNEL, HIGH TV, KONTRA CHANNEL, MEGA TV, NOVA TV, OPEN TV, REAL FM, SBC TV, SFERA, STAR CHANNEL, ΑΘΗΝΑ 9,84, ΔΙΕΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FM, ΚΑΝΑΛΙ 1 (90.4), ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM, Ρ/Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΚΑΪ, ΣΚΑΪ 100.3, ΣΠΟΡ FM 94,6, ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5, καθώς και στις ενημερωτικές δημοσιογραφικές ιστοσελίδες: alfavita.gr, amna.gr, antennanews.gr, bankingnews.gr, capital.gr, cnn.gr, contra.gr, dealnews.gr, dikaiologitika.gr, enallaktikos.gr, enikos.gr, ethnos.gr, euro2day.gr, fortunegreece.com, gazzetta.gr, huffingtonpost.gr, iefimerida.gr, insider.gr, koutipandoras.gr, liberal.gr, naftemporiki.gr, newpost.gr, newsgr, newsit.gr, parapolitika.gr, paraskhnio.gr, popaganda.gr, protothema.gr, real.gr, reporter.gr, sdna.gr, sofokleousin.gr, sport24.gr, sportdog.gr, star.gr, thetoc.gr, tlife.gr, tvxs.gr, worldenergynews.gr, zappit.gr, zougla.gr, όπως και σε οποιονδήποτε εργοδότη που δεν αναφέρεται ονομαστικά.
 6. Ορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, των εκπροσώπων των εργαζομένων και των συνταξιούχων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, των μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος, των εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ στο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ, καθώς και για έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Το Δ.Σ., ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΑ βάσει του άρθρου 17 παρ. 3 του Καταστατικού της Ένωσης, αποφασίζει ομόφωνα η Γραμματεία να αποστείλει στα μέλη της, αύριο, 27 Οκτωβρίου-15 μέρες πριν από την πρώτη Γενική Συνέλευση στις 12/11), τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης
 • Συνοπτικές Εκθέσεις των Οικονομικών της Ενώσεως
 • Α) Έτους 2019 (Ισολογισμός και Απολογισμός χρήσεως 2019, Προϋπολογισμός χρήσεως 2020, Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας, Λογαριασμός Απεργιακού Ταμείου)
 • Β) Έτους 2020 (Ισολογισμός και Απολογισμός χρήσεως 2020, Προϋπολογισμός χρήσεως 2021, Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας, Λογαριασμός Απεργιακού Ταμείου)
 • Γ) Κληροδοτήματα
 • Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής
 • Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ.

Β) Από τα 6.043 μέλη να αποστείλει:

 • Σε 5.457 μέλη ηλεκτρονικά τα στοιχεία
 • Σε 525 μέλη, μέσω ταχυδρομείου, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν e-mail
 • Σε 61 μέλη δεν θα σταλούν τα παραπάνω, διότι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας.

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ-ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ταμία κ. Μ. Διόγου ότι το μισθωτήριο συμβόλαιο της μη κερδοσκοπικής πολιτιστικής εταιρείας “ΑΙΝΟΣ”, που ενοικιάζει το ακίνητο υπ’ αρίθμ.Γ1 (τ.μ. 66,50, 3ος όροφος) επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 44, ιδιοκτησίας Α/Κ Γεράσιμου Λύχνου έληξε στις 31/7/2021 (*απόφαση ενοικίασης ακινήτου υπ’ αρ. 10/17-3-15), αποφασίζει κατά πλειοψηφία να το ανανεώσει για τρία έτη. Η ανανέωση του συμβολαίου θα έχει ισχύ από την 1η/08/2021 έως και τις 31/7/2024 και το ύψος του ενοικίου θα ανέρχεται από 1η/08/2021 έως και τις 31/7/2022 στο ποσό των 361,90 € (*βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα ανανέωσης +2%), έναντι του ποσού των 350,00 €, που ίσχυε στην προηγούμενη ανανέωση. Η ίδια αύξηση θα γίνεται σε κάθε επόμενο έτος έως τη λήξη του συμβολαίου (31/07/2024).

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της Διεθνούς Ομοσπονδίας δημοσιογράφων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τερματισμού της Ατιμωρησίας των Εγκλημάτων κατά των Δημοσιογράφων που γιορτάζουν τα Ηνωμένα Έθνη στις 2/1/21 η ΔΟΔ πραγματοποιεί εκστρατεία ενάντια στην ατιμωρησία, η οποία θα επικεντρώνεται στα όσα συμβαίνουν στο Αφγανιστάν, στο Κοσυφοπέδιο, στο Μεξικό, στη Σομαλία και στην Υεμένη:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία η ΕΣΗΕΑ να συμμετέχει στην εκστρατεία της ΔΟΔ στην Παγκόσμια Ημέρα του εορτασμού των Ηνωμένων Εθνών για την παύση της ατιμωρησίας των εγκλημάτων κατά Δημοσιογράφων:

Α) Να αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, στην οποία θα επισημαίνεται ότι έχουν περάσει σχεδόν έξι μήνες από τη στυγερή δολοφονία του συναδέλφου Γιώργου Καραϊβαζ και θα ζητείται ενημέρωση επί του θέματος για τις τελευταίες εξελίξεις των ερευνών της δολοφονίας

Β) Να ζητηθεί από τον γιο του Καραϊβάζ να τοποθετηθεί σε ένα βίντεο (από smartphone) 20 δευτερολέπτων, με το οποίο θα εξηγείται ο λόγος για τον οποίο πρέπει να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία, τον αντίκτυπο στην ελευθερία του Τύπου, για τη δημοκρατία, τις οικογένειες και τους φίλους των συναδέλφων που δολοφονήθηκαν (*σύμφωνα με την επιστολή της ΔΟΔ)

Γ) Με αφορμή αυτή την εκστρατεία της ΔΟΔ, η οποία, μεταξύ άλλων, επικεντρώνεται και στο Αφγανιστάν, να ζητηθεί από την Αφγανή δημοσιογράφο Σάρα Τουργκάαν, να τοποθετηθεί σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο, το οποίο θα προβληθεί, μαζί με το video του γιου του συναδέλφου Καραϊβάζ στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ. Για τον λόγο αυτόν, να αναζητηθεί διερμηνέας, ο οποίος θα βοηθήσει στη διεξαγωγή της συζήτησης με την Αφγανή συνάδελφο

 

ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Το Δ.Σ.:

 • Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Α’ Αντιπροέδρου κ. Α. Αγάτσα, σχετικά με τον αποκλεισμό των αθλητικών συντακτών από τη μεικτή ζώνη, όπου γίνονται οι συνεντεύξεις, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να κάνουν ολοκληρωμένα τη δουλειά τους
 • Δεδομένου ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των θεατών στις κερκίδες

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία να σταλεί επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού (*στον αρμόδιο Υπουργό ή στον Γενικό Γραμματέα), στη Euroleague, στην Superleague, στην ΕΠΟ, Ομοσπονδία Μπάσκετ, στην Ομοσπονδία Βόλεϊ, με την οποία θα ζητείται να αυξηθεί ο αριθμός των επαγγελματιών αθλητικών συντακτών στη Μεικτή ζώνη, με την προβλεπόμενη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το προτεινόμενο σχέδιο ανακοίνωσης που αφορά στην αργία της 28ης Οκτωβρίου, ως ακολούθως https://www.esiea.gr/i-argia-tis-28is-oktovrioy-16/:

«Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου ρυθμίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις ΣΣΕ ως εξής:

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Πέμπτης, 28 Οκτωβρίου 2021, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Πέμπτης, 25 Οκτωβρίου 2021, οι συντάκτες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.6.2019 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

– Την Τετάρτη, 27.10.2021, θα  κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.

– Την Πέμπτη, 28.10.2021, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι πρωινές εφημερίδες.

– Την Παρασκευή, 29.10.2021, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ)

– Την Τετάρτη, 27.10.2021, θα  κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.

– Την Πέμπτη, 28.10.2021, θα κυκλοφορήσουν όλες οι αθλητικές εφημερίδες.

– Την Παρασκευή, 29.10.2021, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ αθλητική εφημερίδα».

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΔΙΚΕΣ  ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της κας Μ. Παπαχριστούδη, η οποία αναφέρει και το αίτημα των δικαστικών συντακτών, που καλύπτουν τη δίκη των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με το οποίο ζητούν να διεξαχθεί η δίκη σε μεγαλύτερη αίθουσα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής όλων των δημοσιογράφων που  καλύπτουν το ρεπορτάζ και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε αποκλεισμός, αποφασίζει ομόφωνα να σταλεί επιστολή: α) στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, β) στον Υπουργό Δικαιοσύνης, γ) στον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, στην οποία θα ζητείται να υπάρξει πρόβλεψη διεξαγωγής των δικών αυξημένου δημόσιου ενδιαφέροντος σε μεγαλύτερες αίθουσες, ώστε να μην περιορίζεται ο αριθμός των δημοσιογράφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ.

 • Η επιστολή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ.