Ε.Ι.Η.Ε.Α.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΝΕΑ ΣΣΕ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ι.Η.Ε.Α  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 7.3.2006 Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων ...

Η ΝΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ι.Η.Ε.Α

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΤΗΣ 7.3.2006 Η 'Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της 41ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, της 14.10.2004  ...

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΗΕΑ – ΕΙΗΕΑ 2004 –2005

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 29.07.2004Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων ...

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 29.7.2004 – Ε.Ι.Η.Ε.Α.

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της 40ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, της 2.10.2002 και την απόφαση του Διοικητικού ...

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 14.05.2003 – Ε.Ι.Η.Ε.Α.

Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.Η Ένωση Ιδιοκτητών ...

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 14.5.2003 – Ε.Ι.Η.Ε.Α.

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της 40ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της ,της 2.10.2002 και την απόφαση του ...

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 10.4.2002 – Ε.Ι.Η.Ε.Α.

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της 39ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, της 30.5.2000 και την απόφαση του Διοικητικού ...

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 10.4.2002-Ε.Ι.Η.Ε.Α.

Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Η Ένωση Ιδιοκτητών ...