image_pdfimage_print

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της 39ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, της 30.5.2000 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, της 26.3.2002 από τους κ.κ. Πάνο Καραγιάννη, Πρόεδρο και Δημήτρη Καλοφωλιά, Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνησε με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 20) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της της 3.4.01 και την αποόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 5.4.02 από τους κ.κ.κ Αριστείδη Μανωλάκο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Νανά Νταουντάκη, Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, να υπογράψουν την κατωτέρω συμφωνία με την οποία καθορίζονται τα εξής:
1) Οι μηνιαίοι μισθοί του Δεκεμβρίου 2001 των συντακτών-μελών της ΕΣΗΕΑ που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της ΕΙΗΕΑ, μετά την αφαίρεση από αυτούς (τους μισθούς) των αμοιβών για υπερωριακή εργασία και για εργασία Κυριακής ή ημεραργίας ή νυχτερινή (εφόσον η τελευταία αμείβεται ιδιαίτερα) αυξάνονται κατά 6% και μέχρι του ποσού των 2.070 ΕΥΡΩ.
Μισθοί άνω των 2.070 ΕΥΡΩ λαμβάνουν αύξηση 124,2 ΕΥΡΩ.
2) Οι προσληφθέντες από την 1η Αυγούστου 2001 και μετά, δεν δικαιούνται να πάρουν αύξηση.
3) Αυξήσεις που χορηγήθηκαν οικειοθελώς από την 1η Αυγούστου 2001 και μετά, δεν λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ύψους των αποδοχών επί των οποίων εφαρμόζεται η παρούσα και συμψηφίζονται προς τις χορηγούμενες από την παρούσα αυξήσεις, εκτός εκείνων που χορηγήθηκαν λόγω μεταβολής των συνθηκών εργασίας.
4) Οι συντάκτες-μέλη της ΕΣΗΕΑ εργάζονται με το σύστημα της 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Εάν ο συντάκτης εργαστεί κατά την 6η ημέρα δικαιούται ένα επί πλέον ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά το ποσοστό που θα ορισθεί ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλομένων, άλλως μια ημέρα ανάπαυσης κατά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα εκτός και αν έχει συμφωνηθεί άλλη ημέρα.
Κατά τις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του ύψους του ποσοστού της προσαύξησης οι οποίες θα πρέπει να περατωθούν μέχρι 30.5.2002, θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες μεταξύ των πρωϊνών και απογευματινών εκδόσεων, η δε συμφωνία για την ποσοστιαία προσαύξηση θα ισχύσει από 1.1.2002
5) Οι συμβαλλόμενες Ενώσεις παρατείνουν την προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί των θεμάτων της παραγράφου 8 του από 26/6/01 ιδιωτικού συμφωνητικού μέχρι 30/6/2002. Όσα από τα ανωτέρω γίνουν κοινά αποδεκτά θα περιληφθούν στη σ.σ. εργασίας ή ιδιωτική συμφωνία του έτους 2003 ανάλογα με τη φύση καθενός από όσα συμφωνηθούν.
6) Η εργοδοτική πλευρά αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί σε μαζικές απολύσεις δημοσιογράφων και να τηρεί το νόμο στις εργασιακές σχέσεις.
7) Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4,5,6,7 και 9 της από 26.10.1989 Ιδιωτικής Συμφωνίας του άρθρου 4 της από 16.11.1990 Ιδιωτικής Συμφωνίας και του άρθρου 4 της από 6.2.96 Ιδιωτικής Συμφωνίας, που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στις συμβαλλόμενες Ενώσεις, όπου δε σ αυτές αναφέρεται ο όρος “παρούσα” εννοείται αυτή εδώ η συμφωνία.
8) Διαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήματος 1.1.2002 έως 31.3.2002, που τυχόν θα προκύψουν, θα εξοφληθούν σε 3 ισόποσες δόσεις η καταβολή των οποίων θα γίνει με την εξόφληση των μηνών Απριλίου, Μαϊου και Ιουνίου 2002.
9) Οι δύο Ενώσεις στα πλαίσια του συνεχιζόμενου μεταξύ τους διαλόγου, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταλήξουν και να υπογράψουν ένα κοινό κείμενο, στο οποίο να διατυπώνονται βασικές δεοντολογικές αρχές, που θα διέπουν την άσκηση της δημοσιογραφίας. Οι αρχές αυτές, κοινώς αποδεκτές, θα δεσμεύουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
10) Οι εφημερίδες δέχονται να δημοσιεύουν δωρεάν τις ανακοινώσεις της ΕΣΗΕΑ.
11) Η παρούσα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2002