image_pdfimage_print

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 7.3.2006

 

Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

 

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα  (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με απόφαση της 41ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της 14.10.2004 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 1.3.2006 από τους κ.κ. Δημήτρη Καλοφωλιά, Πρόεδρο και Αλέξη Ζαούση, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 20) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την  απόφαση της Γενι­κής Συνελεύσεως των μελών της,  της 24 Μαΐου 2005 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 7.3.2006, από τους κ.κ. Πάνο Σόμπολο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Κώστα Μπετινάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνησαν να υπογρά­ψουν την κατωτέρω συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται τα εξής: 

Αρθρο 1ο: Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των συντακτών-μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α. καθορίζονται ως εξής: 

α) Από 1.1.2006:

 

 Χρόνια απασχολήσεως                      ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ                 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

              

Κατά   τov        1ο   &   2ο    χρόvo                                      941                                        847

    ”         ”          3o   &   4o        ”                                       1.143                                        917

    ”         ”          5o   &   6o        ”                                       1.217                                     1.000

    ”         ”          7o   &   8o        ”                                       1.311                                     1.077

    ”         ”          9o   & 10o        ”                                       1.386                                     1.138

    ”         ”        11o   & 12o        ”                                       1.480                                     1.213

    ”         ”        13o   & 14o        ”                                       1.574                                     1.285

    ”         ”        15o   & 16o        ”                                       1.660                                     1.361

    ”         ”        17o   & 18o        ”                                       1.755                                     1.437

    ”         ”        19o   & 20o        ”                                       1.869                                     1.518

    ”         ”        21o   & 22o        ”                                       1.962                                     1.595

    ”         ”        23o   & 24o        ”                                       2.085                                     1.694

    ”         ”        25o   & 26o        ”                                       2.208                                     1.797

    ”         ”        27o   & 28o        ”                                       2.335                                     1.900

    ”         ”        29o   & 30o        ”                                       2.455                                     1.998

    “        “        31o   & 32o        ”                                       2.543                                     2.073

    ”         ”        33o   & 34o        ”                                       2.663                                     2.173

    ”         ”        35o   & 36o        ”                                       2.783                                     2.273

    ”         ”        37o   & 38o        ”                                       2.900                                     2.369

    ”         ”        39o   & 40o        ”                                       3.021                                     2.469

    ”         ”        41o   χρόvo και άvω                                   3.110                                     2.545

 

 

β) Από 1.1.2007:

     

 Χρόνια απασχολήσεως                   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ                ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

              

Κατά   τov        1ο   &   2ο    χρόvo                                      998                                        898

    ”         ”          3o   &   4o        ”                                       1.211                                        972

    ”         ”          5o   &   6o        ”                                       1.290                                     1.060

    ”         ”          7o   &   8o        ”                                       1.389                                     1.141

    ”         ”          9o   & 10o        ”                                       1.469                                     1.207

    ”         ”        11o   & 12o        ”                                       1.569                                     1.285

    ”         ”        13o   & 14o        ”                                       1.668                                     1.362

    ”         ”        15o   & 16o        ”                                       1.760                                     1.443

    ”         ”        17o   & 18o        ”                                       1.860                                     1.523

    ”         ”        19o   & 20o        ”                                       1.981                                     1.609

    ”         ”        21o   & 22o        ”                                       2.080                                     1.691

    ”         ”        23o   & 24o        ”                                       2.210                                     1.795

    ”         ”        25o   & 26o        ”                                       2.341                                     1.904

    ”         ”        27o   & 28o        ”                                       2.475                                     2.014

    ”         ”        29o   & 30o        ”                                       2.602                                     2.118

    “        “        31o   & 32o        ”                                       2.696                                     2.197

    ”         ”        33o   & 34o        ”                                       2.823                                     2.303

    ”         ”        35o   & 36o        ”                                       2.950                                     2.410

    ”         ”        37o   & 38o        ”                                       3.074                                     2.511

    ”         ”        39o   & 40o        ”                                       3.202                                     2.617

    ”         ”        41o   χρόvo και άvω                                   3.296                                     2.698

 

            Εάν το ποσοστό της αύξησης του μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 2006 προσαυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες υπερβεί το 6%, το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 6% διαφοράς επί των βασικών μισθών των αντίστοιχων βαθμίδων της μισθολογικής κλίμακας του 2006 προσαυξάνει από 1.1.2007 τους βασικούς μισθούς της κλίμακας του 2007.

Αρθρο 2ο:  Για την εξεύρεση της μισθολογικής βαθμίδας όπου ανήκει ο συντάκτης στην παραπάνω μισθολογική κλίμακα συνυπολογίζεται:

α) Σταδιακά και κατά δύο (2) χρόνια κάθε χρόνο, αρχίζοντας από το 2006 και η πραγματική  προϋπηρεσία του ως συντάκτη στις εξής περιπτώσεις:

1) Σε ένθετα ημερησίων εφημερίδων αλλά μόνο για την εφημερίδα στην οποία εντίθενται. Η αποκλειστική απασχόληση σε ένθετο ημερήσιας εφημερίδας δεν λαμβάνεται υπόψη για την εξεύρεση της βαθμίδας της μισθολογικής κλίμακας του συντάκτη σε άλλη εφημερίδα εκτός από την εφημερίδα στην οποία το ένθετο ενετίθετο.

2) Σε αθλητικά ή γυναικεία περιοδικά αλλά μόνο εφ’όσον ο συντάκτης απασχολείται σε εφημερίδα  με θέματα ταυτόσημα με τα των ανωτέρω περιοδικών.

            Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις η προϋπηρεσία υπολογίζεται εφ’όσον δεν διανύθηκε παράλληλα με άλλη που ήδη λαμβάνεται υπόψη και εφ’ όσον καταβλήθηκαν εισφορές στο ΤΑΙΣΥΤ.

Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με βάση βεβαίωση της επιχείρησης της εφημερίδας ή του περιοδικού που εργαζόταν, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του συντάκτη και τα θέματα της απασχόλησής του, καθώς και βεβαίωση ασφάλισης του ΤΣΠΕΑΘ και του ΤΑΙΣΥΤ για το αντίστοιχο διάστημα της προϋπηρεσίας που ζητείται να αναγνωρισθεί.

β) Ο χρόνος κύησης και λοχείας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση.

γ) Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο για τον εργοδότη στον οποίο ο συντάκτης εργάζεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας του στρατεύθηκε.

δ) Η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή ως συντάκτης εφόσον ο χρόνος εργασίας, και ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης, καλύπτεται με ασφάλιση από Ελληνικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής δεν επηρεάζει το είδος της σχέσεως που συνέδεε τον συντάκτη με το μέσο ενημέρωσης όταν εργαζόταν στην αλλοδαπή. (Σχέση ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου δεν μετατρέπεται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας από την αναγνώριση αυτή).

Αρθρο 3ο: ’δεια φροντίδας παιδιών.

α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα. Η διάρκεια της ημερήσιας απουσίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει το από το νόμο καθοριζόμενο όριο, προσδιορίζεται εκάστοτε από τη σχέση του συμβατικού χρόνου εβδομαδιαίας απασχόλησης του συγκεκριμένου συντάκτη προς το νόμιμο ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη το ημερήσιο ωράριο εργασίας των μητέρων μπορεί να ορίζεται κατά περίπτωση μειωμένο κατά τους πρώτους 12 μήνες έτσι ώστε η συνολική αυτή άδεια απουσίας να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες κατ’ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ε.γ.σ.σ.εργασίας της 15.4.2002.

γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις αντικειμενικές κρινόμενες ανάγκες της επιχειρήσεως και δεν μπορούν να διαρκούν επί μακρότερο διάστημα από την άδεια.

’δεια για μονογονεϊκες οικογένειες

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 της από 29/7/2005 σ.σ.εργασίας άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγμένους, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική δικαστική απόφαση.

’ρθρο 4ο: ’δεια λόγω υποτροφίας.

Ο συντάκτης που έλαβε υποτροφία από το κράτος ή άλλον Οργανισμό ή Ίδρυμα, δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του, άνευ αποδοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η απουσία του δεν υπερβαίνει το έτος, και η εφημερίδα ειδοποιήθηκε εγγράφως τρεις μήνες πριν την έναρξη της απουσίας, άλλως και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερών από την έγκριση της υποτροφίας, αλλά υπό τον όρο ότι θα περατώσει επιτυχώς τις σπουδές για τις οποίες έλαβε την υποτροφία. Μετά το πέρας του χρόνου της υποτροφίας ο συντάκτης δεν μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας πριν από την παρέλευση χρόνου ίσου με τον χρόνο απουσίας του λόγω υποτροφίας.

Αρθρο 5ο: Ένθετα.

Το ύψος της ιδιαίτερης αμοιβής για εργασία στα ένθετα συντάκτη ο οποίος απασχολείται κυρίως στη σύνταξη της εφημερίδας καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη. Η αμοιβή αυτή πρέπει να είναι ανάλογη της σχέσεως της εργασίας στο ένθετο με την εργασία στην εφημερίδα.

’ρθρο 6ο: Πνευματική ιδιοκτησία.

Η αναπαραγωγή της πνευματικής δημιουργίας του συντάκτη, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 2121/93, εκτός από τη διαδυκτιακή μορφή της ίδιας εφημερίδας, απαγορεύεται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

Αρθρο 7ο: Δανεισμός δημοσιογράφου. 

Ο δανεισμός δημοσιογράφου σε τρίτο ή θυγατρική εταιρεία απαγορεύεται κατά νόμο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δημοσιογράφου.

Αρθρο 8ο: Απόρρητο – Πηγές.

Η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και η μη αποκάλυψη των πηγών των ειδήσεων αποτελεί βασικό καθήκον αλλά και δικαίωμα των εφημερίδων και των συντακτών.

Αρθρο 9ο: Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των υπ’ αριθ. 34/1964 (Ειρηνοδικείο Αθηνών 106/26.10.1964 – κοιν. Υπ. Εργασίας 98439/29.10.1964) και 14/1966 (Φ.Ε.Κ. Β’/245/23.4.1966) αποφάσεων Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων  6, 7 και 8 της συλλογικής συμβάσεως εργασίας της 20.11.1975, τα άρθρα 1 έως και 19 της συλλογικής συμβάσεως εργασίας της 6.11.1984, τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 9 της σ.σ. εργασίας της 26.10.89, το άρθρο 2 της σ.σ. εργασίας της 16.11.90, τα άρθρα 2, 3, 5 & 6, της σ.σ. εργασίας της 16.12.1997, τα άρθρα 3, 4, 6, 8 και 13 της συλλογικής συμβάσεως εργασίας της 10.4.2002, τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 9 και 10 της σ.σ. εργασίας της 14.5.2003 και τα άρθρα 2,3,5 και 6 της σ.σ. εργασίας της 29.7.2004 που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων.

Αρθρο 10ο: Οι δύο Ενώσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων αυτής της σ.σ. εργασίας και με μεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα προκύψει.

Αρθρο 11ο: Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται με την παρούσα, διατηρούνται μέχρις ότου καλυφθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Αρθρο 12ο:  Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007.

 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2006

 

   Για την Ένωση Ιδιοκτητών Η.Ε.Α.                                   Για την Ένωση Συντακτών Η.Ε.Α.

 

                                                                                Ο Πρόεδρος                Ο Γεν.Γραμματέας
                                                                                                                                            α/α

  

 

   (Δ. Καλοφωλιάς)               (Α. Ζαούσης)                            (Π. Σόμπολος)                 (K. Μπετινάκης )