image_pdfimage_print

Ποια είναι τα δικαιολογητικά εγγραφής

που θα πρέπει να υποβάλουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. μαζί με την αίτηση εγγραφής τα υποψήφια προς εγγραφή μέλη:

  1. Βεβαίωση ασφαλιστικών κρατήσεων από το ασφαλιστικό Ταμείο κύριας ασφάλισης, όπου ασφαλίζεται ο υποψήφιος. Εάν η βεβαίωση αυτή δεν περιλαμβάνει το σύνολο του ασφαλιστικού χρόνου, που έχει διανύσει ο υποψήφιος με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, θα πρέπει να προσκομισθούν βεβαιώσεις και από τα Ταμεία που έχει ασφαλιστεί κατά το παρελθόν (ΕΦΚΑ/πρ.ΤΣΠΕΑΘ, ΕΦΚΑ/πρ.ΙΚΑ ΕΦΚΑ/πρ.ΟΑΕΕ κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστικός χρόνος της προϋπηρεσίας θα πρέπει να ταυτοποιείται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδότη.

α. Όσον αφορά τις βεβαιώσεις από τον ΕΦΚΑ / πρ.ΤΣΠΕΑΘ, οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΚΑ Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20 (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) για την έκδοση του πιστοποιητικού (τηλ. 210-9212727 / email:  akyriakou@efka.gov.gr ).

β. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «εκδίδουν» από την ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) με τους κωδικούς τους TaxisNet τις βεβαιώσεις: i) Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και ii) Βεβαίωση προϋπηρεσίας, στις οποίες φαίνεται αναλυτικά όλη η προϋπηρεσία τους, ανεξαρτήτως Ταμείου.

  1. Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας σχολής ή Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Εφόσον είναι τίτλοι του εξωτερικού προσκομίζεται και η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Τα αντίγραφα των τίτλων πρέπει να είναι επικυρωμένα.
  3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου πρόσφατο (τελευταίου 6μήνου).
  4. Βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία πρόσληψης, η ειδικότητα με την οποία απασχολούνται και οι αποδοχές, τις οποίες λαμβάνουν.
  5. Χωριστές βεβαιώσεις δύο μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., από τις οποίες να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία, το είδος της εργασίας που εκτελεί, καθώς και το ήθος και η επαγγελματική του συμπεριφορά.
  6. Ανάλογη με τις παραπάνω βεβαίωση του αντιπροσώπου στο Μικτό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. των συντακτών του Μέσου, στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος, εφόσον υπάρχει.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται, ότι το υποψήφιο μέλος είναι μόνιμος κάτοικος της Αθήνας ή του Πειραιά ή των προαστίων και συνοικισμών των δύο αυτών πόλεων, ότι δεν είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης από οποιαδήποτε αιτία, ότι ασκεί πραγματικά το επάγγελμα του δημοσιογράφου και ότι παράλληλα με την εργασία του αυτή δεν ασκεί εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι δημοσιογραφική. Και
  8. Σύντομο, σαφές και πλήρες βιογραφικό σημείωμα δακτυλογραφημένο.