Αποφάσεις Π.Σ.

Απόφαση υπ’αρ. 5/2024 του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 5/2024   Περίληψη: Ο συν. Ν. Κ., με ψήφους 3 έναντι 2 κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέος, ύστερα από αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη του Συμβουλίου για ...

Απόφαση υπ’αρ. 3/2024 του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.                        ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 3/2024   Περίληψη: Ο συν. Ν. Μ., ομόφωνα κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέος, ύστερα από αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη του ...

Απόφαση υπ’αρ. 2/2024 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

 ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530                                                                                                               ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ...

Απόφαση υπ’αρ. 1/2024 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

       ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.    Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ: 21036 75 440 FAX: 21036 75 530 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόφαση υπ’ αριθμ. 1/2024   Περίληψη: To ΔΠΣ, ύστερα από αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη του ΠΠΣ, έκρινε ομόφωνα ...

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3/2023 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

  ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.  Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 3/2023   Περίληψη: To ΔΠΣ, ύστερα από αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη του ΠΠΣ, έκρινε ομόφωνα ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 6/2023 του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.                        ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             Απόφαση υπ’ αριθμ. 6/2023   Περίληψη: Ο συν. Α. Τ., ομόφωνα κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέος, ύστερα από έγκληση του συν. Γ. Κ. Ποινή: Με ...

Απόφαση υπ’ αριθμ. 5/2022 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 5/2022 Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022, στα επί της οδού Ακαδημίας 20 ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 4/2022 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Απόφαση υπ’ αριθμ. 4/2022 Περίληψη: To ΔΠΣ ύστερα από έγκληση της συν. Σ. Α., έκρινε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέο τον συν. ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 3/2022 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Απόφαση υπ’ αριθμ. 3/2022 Περίληψη: To ΔΠΣ, ύστερα από αυτεπάγγελτη δίωξη του ΠΠΣ: 1.Ομόφωνα έκρινε πειθαρχικά ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 2/2022 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/2022 Περίληψη: To ΔΠΣ, ύστερα από έγκληση της συν. Ε. Μ.:  Ομόφωνα έκρινε πειθαρχικά ελεγκτέο, τον ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530        ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 1/2022 Περίληψη: To ΔΠΣ, έκρινε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέα, τη συν. Α.Σ., ύστερα από ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 1/2022 του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 1/2022 Περίληψη: Ο συν. Γ. Δ., κρίθηκε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέος, ύστερα από έγκληση της συν. Β. Α., για αντιδεοντολογική-αντισυναδελφική ...