Αποφάσεις Π.Σ.

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3/2023 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

  ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.  Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 3/2023   Περίληψη: To ΔΠΣ, ύστερα από αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη του ΠΠΣ, έκρινε ομόφωνα ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 6/2023 του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.                        ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             Απόφαση υπ’ αριθμ. 6/2023   Περίληψη: Ο συν. Α. Τ., ομόφωνα κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέος, ύστερα από έγκληση του συν. Γ. Κ. Ποινή: Με ...

Απόφαση υπ’ αριθμ. 5/2022 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 5/2022 Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022, στα επί της οδού Ακαδημίας 20 ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 4/2022 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Απόφαση υπ’ αριθμ. 4/2022 Περίληψη: To ΔΠΣ ύστερα από έγκληση της συν. Σ. Α., έκρινε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέο τον συν. ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 3/2022 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Απόφαση υπ’ αριθμ. 3/2022 Περίληψη: To ΔΠΣ, ύστερα από αυτεπάγγελτη δίωξη του ΠΠΣ: 1.Ομόφωνα έκρινε πειθαρχικά ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 2/2022 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/2022 Περίληψη: To ΔΠΣ, ύστερα από έγκληση της συν. Ε. Μ.:  Ομόφωνα έκρινε πειθαρχικά ελεγκτέο, τον ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530        ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 1/2022 Περίληψη: To ΔΠΣ, έκρινε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέα, τη συν. Α.Σ., ύστερα από ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 1/2022 του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 1/2022 Περίληψη: Ο συν. Γ. Δ., κρίθηκε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέος, ύστερα από έγκληση της συν. Β. Α., για αντιδεοντολογική-αντισυναδελφική ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 3/2022 του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 3/2022   Περίληψη: Ο συν. Σ. Κ., ομόφωνα κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέος, ύστερα από αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη του Συμβουλίου, για ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ Π.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ            Αρ. πρωτ.: 358/08.04.22 Ανακοίνωση Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Παρασκευή 08.04.22 και ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2021 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/2021 Περίληψη: To ΔΠΣ με ψήφους 4 έναντι 1 έκρινε πειθαρχικά ελεγκτέο, τον συν. Γ. Μ., για ...

Απόφαση υπ’αριθμ. 14/2021 του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Απόφαση υπ’ αριθμ. 14/2021 Περίληψη: Ο συν. Ν. Ε., ομόφωνα κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέος, ύστερα από αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη του Συμβουλίου, για αντιδεοντολογική ...