Αποφάσεις Π.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2012 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ Π.Σ.

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα ΤΗΛ. 36.75.400, FAX 36.75.530 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3ος όροφος Απόφαση υπ’ αριθμ. 4/2012 Περίληψη: Η Πόπη Τσαπανίδου, κρίθηκε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέα, ...