Αποφάσεις Π.Σ.

ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Το δύο Πειθαρχικά Συμβούλια της Ε.Σ.Η.Ε.Α. συνήλθαν σήμερα Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2005, στα επί της οδού Ακαδημίας 20 γραφεία του υπό την προεδρία της προέδρου του Ελένης Τράϊου (προέδρου του ΔΠΣ) και με την ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2005 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ Π.Σ.

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2005, στα επί της οδού Ακαδημίας 20 γραφεία του, υπό την προεδρία της προέδρου του Ελένης Τράϊου, και με ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

  Απόφαση υπ' αριθμ. 16/2005 Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 5 Ιουλίου 2005 υπό την προεδρία του τακτικού μέλους συν. Ιωάννη ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 5 Ιουλίου 2005 υπό την προεδρία του τακτικού μέλους συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου, λόγω απουσίας ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 28 Ιουνίου 2005 υπό την προεδρία του τακτικού μέλους συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου, λόγω απουσίας ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 28 Ιουνίου 2005 υπό την προεδρία του τακτικού μέλους συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου, λόγω απουσίας ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/2005 ΤΟΥ ΠΠΣ

  Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 10 Μαΐου 2005 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου και με την παρουσία ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 10 Μαΐου 2005 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου και με την παρουσία των ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 10 Μαΐου 2005 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου και με την παρουσία των ...

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Διευκρινίζεται, έπειτα από παράκληση του τακτικού μέλους της ΕΣΗΕΑ Αντώνη Αντωνόπουλου του Ιωάννη, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Αντώνιο Α. Αντωνόπουλο, του οποίου το όνομα δημοσιεύθηκε στην υπ’ ...