Αποφάσεις Π.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/2005 ΤΟΥ ΠΠΣ

  Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 10 Μαΐου 2005 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου και με την παρουσία ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 10 Μαΐου 2005 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου και με την παρουσία των ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 10 Μαΐου 2005 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου και με την παρουσία των ...

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Διευκρινίζεται, έπειτα από παράκληση του τακτικού μέλους της ΕΣΗΕΑ Αντώνη Αντωνόπουλου του Ιωάννη, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Αντώνιο Α. Αντωνόπουλο, του οποίου το όνομα δημοσιεύθηκε στην υπ’ ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 5/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 6 Απριλίου 2005 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου και με την ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 6/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 20 Απριλίου 2005 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου και με την ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 8/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 20 Απριλίου 2005 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου και με την ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2005 ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2005 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου και με την ...

“ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ”

Από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαφάνειας και Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ Γιώργο Αναστασόπουλο (συμπρόεδρος Γιώργος Ρωμαίος), παρεδόθη σήμερα στον Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ Μανώλη Μαθιουδάκη και στα μέλη του ...