image_pdfimage_print

Απόφαση υπ’ αριθμ. 6/2006

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2006 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Παναγιώτη Τερζή και με την παρουσία των τακτικών μελών συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου, Ιωάννη Ευσταθίου, Αικατερίνης Δουλγεράκη, ’ρη Καρρέρ, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου, προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί της από 11.10.05 αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξης του Συμβουλίου εναντίον της συν. Τατιάνας Στεφανίδου.

Το ΠΠΣ αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον της συν. Τατιάνας Στεφανίδου, για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ του Καταστατικού και άρθρου 2 , παρ. β’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας, σε συνδυασμό με την σχετική υπ’ αριθμ. 46/08.06.01 ανακοίνωση του Εποπτικού Οργάνου Δεοντολογίας.

Εγκαλείται επειδή απασχολείται σε έργα ξένα προς την δημοσιογραφία και ειδικότερα ότι παρουσιάζει το reality show “Big Mother”, που προβάλλει ο σταθμός “Antenna” από τον μήνα Σεπτέμβριο 2005, κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων του Καταστατικού και του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας και με περιφρόνηση της προαναφερόμενης σχετικής ανακοίνωσης του ΕΟΔ στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται:
“…Τα “Reality show” είναι εκπομπές που διασύρουν την ανθρώπινη ύπαρξη, εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και τις ανθρώπινες αδυναμίες, στο βωμό του κέρδους και δεν αποτελούν προγράμματα ενημέρωσης της κοινής γνώμης…
Το Εποπτικό Όργανο που έλαβε υπόψη του το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ και τον Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας, έκρινε ότι οφείλει να ενημερώσει τους δημοσιογράφους, μέλη και μη μέλη της ΕΣΗΕΑ, ότι ενδεχόμενη επαγγελματική συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε Reality show, όπως είναι ευνόητο είναι αντιδεοντολογική και εκτός των αρμοδιοτήτων του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Για την τήρηση αυτής της αρχής δεοντολογίας αρμόδια είναι τα δύο Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ….”.

Η παράβαση αυτή γίνεται κατ’ εξακολούθηση, καθώς κατά την περίοδο 2004-5 παρουσίαζε το reality show “Fame Story” του ίδιου σταθμού.

Η εγκαλούμενη συνάδελφος δεν όρισε μάρτυρες και προσήλθε στις 21.02.06 προς απολογία κατά την οποία ανέφερε:
“Δεν είχα καμία ανάμειξη με την παραγωγή του reality show. Αυτό μπορεί να σας το βεβαιώσει η εταιρεία Ένα Productions, που παράγει το τηλεοπτικό αυτό προϊόν.
Ο ρόλος μου ήταν να παίρνω συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες στο παιχνίδι και δέχθηκα να αναλάβω την παρουσίασή του, υπό τον όρο ότι θα κάνω ελεύθερα τη δουλειά μου, ακόμη και αν οι συνεντευξιαζόμενοι στρέφονται ενάντια στην παραγωγή.
Για παράδειγμα αν κάποιος θεωρούσε εαυτόν θιγόμενο ή θύμα εκμετάλλευσης της εν λόγω παραγωγής, εγώ ως όφειλα συνέχιζα να ρωτώ, καταγράφοντας έτσι δημόσια και την άλλη άποψη.
Συγκεκριμένα, στον τελικό τον παιχνιδιού με τις ερωτήσεις μου, δημοσιοποιήθηκε η αγανάκτηση ενός πατέρα που θεωρούσε τη συγκεκριμένη παραγωγή στημένη και το αποτέλεσμα φτιαχτό. Δεν έγινα ποτέ φερέφωνο της παραγωγής, αλλά προσπάθησα να κάνω τη δουλειά μου ελεύθερα.
Δεν θεωρώ ότι παραβίασα τη δεοντολογία. Σύμφωνα με τη θέση του ΕΟΔ απαγορεύεται η συμμετοχή των δημοσιογράφων σε reality show. Εγώ αρνούμαι ότι συμμετείχα στο reality, καθώς δεν είχα ποτέ καμία εμπλοκή με τα τεκταινόμενα σε αυτό. Ο δικός μου ρόλος ήταν μόνο μια φορά την εβδομάδα η καταγραφή μέσω συνέντευξης των απόψεων και συναισθημάτων των συμμετεχόντων σ’ αυτό το παιχνίδι”.

Το ΠΠΣ αφού έλαβε υπόψη την απολογία της εγκαλουμένης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, θεωρεί ότι αποδείχθηκαν τα εξής:

Η συν. Τατιάνα Στεφανίδου μετείχε πράγματι ως παρουσιάστρια στο reality show “Big Mother”, που προβαλλόταν από τον Τ/Σ “Antenna” από τον Σεπτέμβριο του 2005. Ο ισχυρισμός της ότι δεν είχε εμπλοκή στην παραγωγή της εκπομπής, αλλά ο ρόλος της περιοριζόταν σε καταγραφή των απόψεων και συναισθημάτων των συμμετεχόντων, δεν αναιρεί το πραγματικό γεγονός ότι ελάμβανε μέρος, κατά παράβαση της δεοντολογίας και παρότι μάλιστα το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας είχε με την προαναφερόμενη ανακοίνωση επιστήσει την προσοχή των δημοσιογράφων να μην έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή σε reality show.

Επιπλέον, η Επιτροπή Διαφάνειας και Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ στα συμπεράσματά της τον Μάρτιο του 2005 τονίζει ότι “…τα reality show δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία…”.

Κατόπιν αυτών, το ΠΠΣ κρίνει ομόφωνα ότι η εγκαλούμενη συν. Τατιάνα Στεφανίδου είναι πειθαρχικά ελεγκτέα για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ του Καταστατικού και άρθρου 2, παρ. β’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας, σε συνδυασμό με την σχετική υπ’ αριθμ. 46/08.06.01 ανακοίνωση του Εποπτικού Οργάνου Δεοντολογίας.

Με ψήφους 3 έναντι 2 επιβάλλει ποινή προσωρινής διαγραφής 2 ετών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ.

Η μειοψηφία πρότεινε τη προσωρινή διαγραφή 1 έτους.

Η απόφαση καθαρογράφηκε την Παρασκευή, 12.05.06.

Ο πρόεδρος Η γραμματέας

Παναγιώτης Τερζής Μαρία Χριστοφοράτου