image_pdfimage_print

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εποπτικού Οργάνου Δεοντολογίας

Διάταξη 1η

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας αποτελείται από τα μέλη των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων και έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των Αρχών του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.

Διάταξη 2η

Συγκαλείται από τον πρόεδρο του ΔΠΣ και τούτου κωλυομένου από τον πρόεδρο του ΠΠΣ προς εξέταση θέματος που ανακύπτει.

Διάταξη 3η

Το ΕΟΔ συγκαλείται επίσης όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τρία μέλη του, τακτικά ή αναπληρωματικά, για συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, υποχρεωτικά εισάγεται προς συζήτηση θέμα δεοντολογίας εφόσον αυτό ζητηθεί τουλάχιστον από τρία μέλη της ΕΣΗΕΑ.

Διάταξη 4η

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο πρόεδρος του ΔΠΣ και σε περίπτωση απουσίας ο πρόεδρος του ΠΠΣ και τούτου κωλυομένου από μέλος του ΔΠΣ ή του ΠΠΣ κατ’ αντιστοιχία σύμφωνα με την σειρά εκλογής.

Διάταξη 5η

Για να υπάρχει απαρτία απαιτείται να παρευρίσκονται τουλάχιστον έξι μέλη, εκ των οποίων το ένα πρέπει να προέρχεται από εκείνο το Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο δεν ανήκουν τα πέντε παρόντα. Ως μέλη θεωρούνται και τα αναπληρωματικά ενεργούντα ως τακτικά.

Διάταξη 6η

Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, η οποία και γνωστοποιείται για μεν τις τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα, για δε τις έκτακτες το ταχύτερο δυνατόν. Κατά τη συνεδρίαση προστίθενται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα, εφόσον αυτό ζητηθεί τουλάχιστον από τρία μέλη. Πάντως, έστω και ένα μέλος μπορεί να ζητήσει την εγγραφή θέματος ή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, αλλά στη περίπτωση αυτή πρέπει να εγκριθεί η ένταξη στην ημερήσια διάταξη από την πλειοψηφία των παρόντων.

Διάταξη 7η

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας ακολουθεί νέος κύκλος τοποθετήσεων των μελών του ΕΟΔ. Στη συνέχεια της συνεδρίασης η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν και πάλι σημειωθεί ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Η άποψη της μειοψηφίας δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση, καταχωρείται, όμως, στα πρακτικά της συνεδρίασης, εφόσον το ζητήσει.