Εγγραφές

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νέων μελών έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νέων μελών, έως και την     Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 (16.00) για τη διευκόλυνση όσων συναδέλφων αντιμετώπισαν προβλήματα ...

Στις 2 Ιανουαρίου 2023 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής νέων μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι η υποβολή ...

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του Μεικτού Συμβουλίου επί των προσφυγών του 2022

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές, που είχαν υποβληθεί για τις εγγραφές, τις οποίες είχε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 Ιουνίου 2022. Έπειτα από σχετική συζήτηση, ...

Οριστικοποίηση της εγγραφής των νέων μελών της ΕΣΗΕΑ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων και την επιτυχή παρακολούθηση από όλα τα νέα μέλη των σεμιναρίων δεοντολογίας που διοργάνωσε η ΕΣΗΕΑ, οριστικοποιείται η από 21/06/2022 εγγραφή των κάτωθι ...

Εγγραφές νέων μελών 2022

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α., εγγράφονται ως μέλη οι κάτωθι συνάδελφοι. Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της αποφάσεως ...

Τα υποψήφια μέλη που καλούνται σε εξετάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Καταστατικού της Ενώσεως, καλεί τα κάτωθι υποψήφια μέλη, που υπέβαλαν αιτήσεις το 2022, την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 σε γραπτές εξετάσεις (ελεύθερη ανάπτυξη θέματος ή ...

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές, που είχαν υποβληθεί για τις εγγραφές, τις οποίες είχε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο στις 6/7/2021, στις 30/6/2020 και στις ...

Ειδική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στους δημοσιογράφους -ανταποκριτές εξωτερικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, αποφάσισε να δώσει μία ειδική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στους δημοσιογράφους - ανταποκριτές εξωτερικού, που εργάζονται σε Μέσα Ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας με έδρα την ...

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νέων μελών έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νέων μελών, έως και την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022 (18.00’) για τη διευκόλυνση όσων συναδέλφων ...

Υπενθύμιση στους συναδέλφους για την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων νέων μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους ότι η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων νέων μελών ξεκινάει τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022 και λήγει την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022. Οι υποψήφιοι, εντός του παραπάνω ...

Στις 3 Ιανουαρίου 2022 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής νέων μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι η υποβολή ...

Οριστικοποίηση της εγγραφής των νέων μελών της ΕΣΗΕΑ

      Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 06/07/2021 εγγραφή των κάτωθι νέων μελών. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΒΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ "ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ E-Prod ...