Εγγραφές

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νέων μελών έως την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νέων μελών, έως και την     Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024 στις 16.00, για τη διευκόλυνση όσων συναδέλφων αντιμετώπισαν ...

Στις 2 Ιανουαρίου 2024 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής νέων μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ενημερώνει τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι η υποβολή ...

Οριστικοποίηση της εγγραφής των νέων μελών της ΕΣΗΕΑ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων και την επιτυχή παρακολούθηση από όλα τα νέα μέλη του σεμιναρίου δεοντολογίας που διοργάνωσε η ΕΣΗΕΑ, οριστικοποιείται η από 11/07/2023 εγγραφή των κάτωθι ...

Εγγραφές νέων μελών 2023

  Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α., εγγράφονται ως μέλη οι κάτωθι συνάδελφοι. Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της ...

Το Σάββατο 1η Ιουλίου το σεμινάριο των Αρχών Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για τα νέα μέλη της ΕΣΗΕΑ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ Η ΕΣΗΕΑ διοργανώνει και εφέτος σεμινάριο εμπέδωσης των Αρχών Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, το οποίο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας εγγραφής νέων μελών. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το ...

Τα υποψήφια μέλη που καλούνται σε εξετάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Καταστατικού της Ενώσεως, καλεί τα κάτωθι υποψήφια μέλη, που υπέβαλαν αιτήσεις το 2023, τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 σε γραπτές εξετάσεις (ελεύθερη ανάπτυξη θέματος ή ...

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νέων μελών έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νέων μελών, έως και την     Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 (16.00) για τη διευκόλυνση όσων συναδέλφων αντιμετώπισαν προβλήματα ...

Στις 2 Ιανουαρίου 2023 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής νέων μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι η υποβολή ...

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του Μεικτού Συμβουλίου επί των προσφυγών του 2022

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές, που είχαν υποβληθεί για τις εγγραφές, τις οποίες είχε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 Ιουνίου 2022. Έπειτα από σχετική συζήτηση, ...

Οριστικοποίηση της εγγραφής των νέων μελών της ΕΣΗΕΑ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων και την επιτυχή παρακολούθηση από όλα τα νέα μέλη των σεμιναρίων δεοντολογίας που διοργάνωσε η ΕΣΗΕΑ, οριστικοποιείται η από 21/06/2022 εγγραφή των κάτωθι ...

Εγγραφές νέων μελών 2022

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α., εγγράφονται ως μέλη οι κάτωθι συνάδελφοι. Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της αποφάσεως ...

Τα υποψήφια μέλη που καλούνται σε εξετάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Καταστατικού της Ενώσεως, καλεί τα κάτωθι υποψήφια μέλη, που υπέβαλαν αιτήσεις το 2022, την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 σε γραπτές εξετάσεις (ελεύθερη ανάπτυξη θέματος ή ...