Εγγραφές

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 20/10/2010 εγγραφή των κάτωθι μελών: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΤ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως μέλη οι εξής συνάδελφοι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 13/5/2010 εγγραφή ως τακτικού μέλους του: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΕΦΗΜ. «ΕΘΝΟΣ»  Το νέο ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους του: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΕΦΗΜ. «ΕΘΝΟΣ» Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 23/2/2010 εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΚΙΤΖΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Τ/Σ «ΚΑΝΑΛΙ 10»   Το νέο μέλος παρακαλείται να ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 9/2/2010 εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Ρ/Σ « ARRENA RADIO 89,2»  Το νέο μέλος παρακαλείται να ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΚΙΤΖΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Τ/Σ «ΚΑΝΑΛΙ 10»   Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της ...

ΕΩΣ ΤΙΣ 19/2/2010 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, μετά από αίτημα που ετέθη στη σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Συμβουλίου, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και τη συμπλήρωση των ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Ρ/Σ « ARRENA RADIO 89,2» Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της ...