Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως μέλη οι εξής συνάδελφοι:  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τ η μετάταξη των κάτωθι δοκίμων μελών σε τακτικά:   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ1 ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΙΑ   ΝΕΤ 105,82 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡ. ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 18/3/2009 εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΚΕΚΕΣΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – « ALPHA TV »  Το νέο μέλος παρακαλείται να ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΚΕΚΕΣΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – « ALPHA TV »   Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της ...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε τη μετάταξη των κάτωθι αντεπιστελλόντων μελών σε τακτικά: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΦΩΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                           ΝΕΤ ...

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές που είχαν υποβληθεί, σε σχέση με τις εγγραφές των νέων μελών, τις οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στη ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 10/12/08 εγγραφή ως τακτικού μέλους του:  ΚΟΥΛΗ ΧΡΗΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Εφημ. «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» Το νέο μέλος παρακαλείται να ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 27/11/2008 εγγραφή των κάτωθι μελών:    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ DERBY ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 10 ης Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισε να εγγράψει ως τακτικό μέλος τον: ΚΟΥΛΗ ΧΡΗΣ. ΚΩΝ/ΝΟ - ΓΕΩΡΓΙΟ – Εφημ. «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

  Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως μέλη οι εξής συνάδελφοι:    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ    Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ  1 ...