Εγγραφές

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 14/9/2011 εγγραφή ως τακτικού μέλους του:   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ εφημ. ESPRESSO  Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία της ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της:  ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ εφημ. ΑΥΡΙΑΝΗ Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 30/8/2011 εγγραφή του κάτωθι τακτικού μέλους:  ΜΑΡΙΑΝΑΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗ του ΑΝΔΡΕΑ εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους του:  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ εφημ. ESPRESSO Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της απόφασης ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της:   ΜΑΡΙΑΝΑΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗ του ΑΝΔΡΕΑ εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 29/3/2011 εγγραφή του κάτωθι τακτικού μέλους:   ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛ. ΑΓΓΕΛΟΣ Εφημ. «SPORTDAY»   Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους του:  ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ εφημ. SPORTDAY Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 9/3/2011 εγγραφή των κάτωθι τακτικών μελών:   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΙΤΑΚΗ του ΙΩΣΗΦ – «ΑΠΕ» ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Τα νέα μέλη παρακαλούνται να ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή των κάτωθι τακτικών μελών:   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΙΤΑΚΗ του ΙΩΣΗΦ – «ΑΠΕ» ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της ...

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές που είχαν υποβληθεί, για τις εγγραφές, τις οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 20/10/2010. Έπειτα από τη σχετική ...

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι η προθεσμία για την ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 20/10/2010 εγγραφή των κάτωθι μελών: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΤ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑ ΤΡΙΤΗ 3 ...