Εγγραφές

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές, που είχαν υποβληθεί, για τις εγγραφές, τις οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 13/12/2011. Έπειτα από τη σχετική ...

ΣΤΙΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΛΗΓΕΙ ΕΦΕΤΟΣ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι η προθεσμία για την ...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή των κάτωθι τακτικών μελών: 1 ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩ. ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΤ 2 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛ. ΤΥΠΟΣ 3 ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΕΞΠΡΕΣ 4 ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 13/12/2011 εγγραφή των κάτωθι μελών:                                            ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως τακτικά μέλη οι εξής συνάδελφοι : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Καταστατικού της Ενώσεως, καλεί τα κάτωθι υποψήφια μέλη της ΕΣΗΕΑ να προσέλθουν στα γραφεία της Ενώσεως τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011 στις 10 π.μ. για τις γραπτές ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 27/9/2011 εγγραφή του κάτωθι τακτικού μέλους:   ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ εφημ. ΑΥΡΙΑΝΗ   Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 14/9/2011 εγγραφή ως τακτικού μέλους του:   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ εφημ. ESPRESSO  Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία της ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της:  ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ εφημ. ΑΥΡΙΑΝΗ Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 30/8/2011 εγγραφή του κάτωθι τακτικού μέλους:  ΜΑΡΙΑΝΑΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗ του ΑΝΔΡΕΑ εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους του:  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ εφημ. ESPRESSO Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της απόφασης ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της:   ΜΑΡΙΑΝΑΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗ του ΑΝΔΡΕΑ εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά ...